Slider

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

gornik1Charakterystyka zawodu

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Głównym celem kształcenia jest nabycie przez uczniów wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, eksploatacji podziemnej złóż, wykorzystania maszyn i urządzeń do eksploatacji podziemnej złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


gornik2

Zadania zawodowe:

 • wykonuje roboty wydobywcze,
 • aktualizuje mapy górnicze oraz geologiczne,
 • ocenia stan zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami,
 • uzupełnia i wymienia obudowę w wyrobiskach kopalnianych w celu ich zabezpieczenia,
 • organizuje prace eksploatacji złóż podziemnych,
 • nadzoruje prawidłową eksploatację narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych do drążenia wyrobisk i transportu urobku.

 

  Zatrudnienie znajdziesz w:

 • w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót przygotowawczych udostępniających,
 • kopalniach rud i soli,
 • biurach projektów,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych firmach w regionie Zagłębia Miedziowego.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam, Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa SA.

 

Kształcenie w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.10 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny

 

 

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

Filmik  prezentujący  kierunek Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny - LINK Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny - LINK

 


 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu