Slider

Etap pisemny

ETAP PISEMNY:   23 czerwca  2020 r.   dla wszystkich kwalifikacji

 

 Podstawa programowa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) - DLA ABSOLWENTÓW:

 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Czas trwania egzaminu [min] Liczba absolwentów Godz. rozpoczecia egzaminu Sala UWAGI
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 60 6 10:00 107

wejscie i wyjście ze szkoły: klatką schodową od bramy wjazdowej  na teren szkoły

11 10:00 108
E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 60 3 10:00 109 wejscie i wyjście ze szkoły:  klatką     schodową od bramy wjazdowej     na teren szkoły
M.03 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórsstwa tworzyw sztucznych 60 1 10:00
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 60 3 10:00
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych 60 2 10:00
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 60 4 12:00 6 wejscie i wyjście ze szkoły:  głównym wejściem
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 60 4 12:00
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 60 2 12:00
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 60 1 12:00
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 60 25 12:00
R22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 60 5 12:00
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń 60

   absolwenci   

   od nr 1 do 12

12:00 210 wejscie i wyjście ze szkoły:  głównym wejściem, na II piętro klatką schodową od strony auli
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń  

absolwenci 

od nr 13 do 24

12:00 211
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 60 51 14:00              1             hala sportowa
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 60 32 14:00
E.24 Ekploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 60 58 14:00
M42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 60 12 14:00

 

Podstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)  DLA KLAS 3:

 

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Czas trwania egzaminu [min] Liczba osób Godzina rozpoczęcia egzaminu Sala UWAGI
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 60 72 10:00

                          1

hala sportowa

 

MG.11

AU.20

Eksploatacja złóż podziemnych

Prowadzenie sprzedaży

29

3

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 27
MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 25
MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych 60 1 10:00 116 wejscie i wyjście ze szkoły:    głównym wejściem, na I           piętro klatką schodową  od strony sekretariatu uczniowskiego
RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 13
EE.02 Montaż , uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 60

 3 d 

uczniowie od nr 1 - 11

12:00 213 wejscie i wyjście ze szkoły:         głównym wejściem, na II              piętro klatką schodową od strony sekretariatu uczniowskiego

3 d

uczniowie od nr 12 -22

215
3 e - 12 osób  208 wejscie i wyjście ze szkoły:  głównym wejściem,  na II  piętro klatką schodową od strony auli
EE.05 Montaż, uruchamianie i i konserwacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych 60

3 c 

 uczniowie od nr 1-11

12:00 217 wejscie i wyjście ze szkoły: głównym wejściem,  na II piętro klatką schodową  od strony sekretariatu uczniowskiego
     

3c

uczniowie od nr 12 - 22

  218
EE.05 Montaż, uruchamianie i i konserwacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych 60

3 v

uczniowie od nr 1 - 8

12:00 219 wejscie i wyjście ze szkoły: klatką schodową 3 Liceum Ogólnokształcącego
   

3 v

uczniowie od nr 9 -18

  220

 plan szkoły

 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider