Slider

szpz

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO.

Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W LUBINIE W SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
Do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zgłosiliśmy Szkołę w roku szkolnym 2008/2009. Podstawowym warunkiem udziału w tej Sieci było utworzenie Szkolnego Programu Promocji Zdrowia uwzględniającego charakter szkoły oraz potrzeby uczniów w zakresie promocji zdrowia. Po spełnieniu warunków formalnych i akceptacji  prowadzonych działań w dniu 16 czerwca 2009 otrzymaliśmy Certyfikat włączenia Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Najważniejsze osiągnięcia realizowania Szkolnego Programu Zdrowia to:
- opracowywanie i realizacji Szkolnego Programu Zdrowia w każdym roku szkolnym,
- organizowanie w każdym roku szkolnym kilkudniowej akcji: GIEŁDA ZDROWIA podejmującej tematyką adekwatną do potrzeb zdrowotnych uczniów,
- udział w programie edukacyjno – badawczym "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”,
- wydanie Przewodnika dla nauczycieli, zawierającego scenariusze zajęć GDW, których autorami są nauczyciele wchodzący w skład Zespołu ds. Promocji  Zdrowia.

OBSZARY TEMATYCZNE, które podejmujemy:
- Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
- Higiena osobista i otoczenia
- Żywność i żywienie
- Ruch w życiu człowieka
- Życie w rodzenie
- Psychologiczne i środowiskowe aspekty edukacji zdrowotnej
- Zdrowie psychospołeczne
- Życie bez nałogów

Promocja Zdrowia w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie
-  „Honorowe Krwinki” – cykliczne zbiórki krwi
-  Rejestracja Dawców Szpiku
-  Konkurs: „Chroń zdrowie swoje, ratuj życie innym”
-  Działalność Grupy Pierwszej Pomocy,
- „Trzymaj formę” – cykl spotkań z uczniami,
-  Zajęcia edukacyjne na temat chorób cywilizacyjnych, nowotworowych,
-  Zajęcia sportowe,
-  „Preferencje żywieniowe młodzieży ZS Nr 1” – ankieta
- „Żywność ekologiczna” - sesja popularno-naukowa
-  Zajęcia edukacyjne: „Anoreksja i bulimia”, „Wpływ kwasu foliowego na rozwój cewy nerwowej”,
- Zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS

Szczegółowe informacje o programie znajdują się:
https://www.ore.edu.pl/2010/06/szkoa-promujca-zdrowie/


Szkoła promująca zdrowie - prezentacja

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu