Slider

Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów

wsparcie

Głównym założeniem projektu jest skuteczniejsze dostosowanie dolnośląskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zadaniem kluczowym w ramach projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” będzie realizacja staży/praktyk zawodowych w latach szkolnych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Dodatkowym zadaniem będą pozalekcyjne zajęcia z przedmiotów zawodowych (praktyczne/teoretyczne), przygotowujące do trzech kolejnych (w każdym roku szkolnym) egzaminów zawodowych, jak również realizacja przez szkoły uczestniczące w projekcie próbnych egzaminów.

Projekt będzie realizowany od marca 2020 do czerwca 2023 roku. Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wydział edukacji. Natomiast partnerami gminy: Legnica, Wałbrzych, Wrocław oraz powiaty: bolesławiecki, głogowski, kłodzki, lwówecki, lubiński, oleśnicki, świdnicki i wrocławski.

Realizatorami zadań będzie ok. 60 oświatowych jednostek organizacyjnych – Zespołów Szkół Ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w Branżowych Szkołach I stopnia, Technikach i Szkołach Policealnych.

Łącznie wszyscy Partnerzy wnoszą do projektu:
– ok. 60 zespołów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe;
– 2000 uczniów młodzieżowych szkół zawodowych, uczęszczających do dolnośląskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
– wnoszą wkład własny: udostępnienie sal na zajęcia projektowe (pod przygotowanie do egzaminów zawodowych) oraz wkład własny wynoszący łącznie prawie 2 mln zł.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 12,65 mln zł, z czego 10,75 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu