Slider

ERASMUS + Learning and teaching of science and maths through ICT

Ponieważ matematyka i przedmioty ścisłe są lekcjami wymagającymi abstrakcyjnego i konkretnego myślenia, wydają się one być lekcjami trudnymi do zrozumienia i zarządzania przez uczniów. Dlatego nasi uczniowie nie lubią lekcji matematyki i przedmiotów ścisłych i uważają je za trudne w zarządzaniu. Jednocześnie nauczycielom trudno jest uzyskać pozytywną informację zwrotną od uczniów zarówno w naszym kraju, jak iw innych krajach.
W tym projekcie chcieliśmy wykorzystać ICT w uczeniu się / nauczaniu i dzielić się doświadczeniami z partnerami z krajów europejskich, zobaczyć różne podejścia stosowane w tych krajach poprzez wykorzystanie rozwoju technologicznego, poznać ich programy nauczania, stworzyć interakcje społeczne i kulturowe i czerpać z tego korzyści, określając nasze wymagania.

Jednym z punktów wyjścia planu strategicznego UE 2020 jest edukacja, a Komisja Europejska proponuje: Odsetek osób przedwcześnie kończących naukę powinien wynosić mniej niż 10%, a co najmniej 40% młodego pokolenia powinno mieć wykształcenie wyższe, 75% osoby w wieku 20-64 lata powinny być zatrudnione.

Światowe badania wykazały, że technologie informacyjno-komunikacyjne mogą przyczynić się do lepszego uczenia się uczniów i lepszych metod nauczania. Raport przygotowany przez Narodowy Instytut Edukacji Multimedialnej w Japonii wykazał, że wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wraz z włączeniem technologii do programu nauczania ma znaczący i pozytywny wpływ na osiągnięcia uczniów. edukacja ma lepszą „wiedzę”, umiejętności prezentacji, innowacyjność i jest gotowa do podjęcia większego wysiłku w uczeniu się w porównaniu do swoich odpowiedników. Technologie informacyjno-komunikacyjne mają potencjał przyspieszania, wzbogacania i pogłębiania umiejętności, motywowania uczniów oraz wzmacniania nauczania i pomagania szkołom w zmianach.

Główne cele projektu:

Naszym celem jest poprawa wyników uczniów z matematyki i przedmiotów ścisłych, szczególnie tych zagrożonych porzuceniem nauki. Nasi uczniowie mają trudności ze zrozumieniem matematyki
i przedmiotów ścisłych i postrzegają je jako lekcje trudne do opanowania. Jednocześnie nauczyciele mają trudności w nauczaniu i sprawianiu, że uczniowie dobrze rozumieją przedmioty.
Celem naszego projektu jest uczynienie nauczania i uczenia się zarówno skutecznymi, jak i bardziej wydajnymi poprzez wykorzystanie narzędzi technologicznych, takich jak Internet, komputer, tablice interaktywne, telefony komórkowe itp.
          Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych pomoże uczniom lepiej uczyć się przedmiotu, rozwijać się i podnosić poziom sukcesu .

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu