Slider

Godziny dostępności nauczycieli

Ustalam, że w dniach od poniedziałku do czwartku, pomiędzy 15.15 a 16.15, nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, są dostępni
(w wymiarze jednej godziny tygodniowo) w celu opisanym w Ustawie Karta Nauczyciela.

W celu profesjonalnego przygotowania się nauczyciela, jak również potwierdzenia obecności nauczyciela  w pracy w danym dniu, 
każdy uczeń, rodzic lub opiekun prawny, chcący skorzystać z godziny dostępności, ma obowiązek powiadomić  o tym odpowiedniego nauczyciela
za pośrednictwem komunikatora: WIADOMOŚCI , który jest składnikiem dziennika elektronicznego.

W korespondencji wyznaczony zostaje termin spotkania (odpowiedni dla nauczyciela i zainteresowanych), a uczeń lub rodzic (opiekun prawny) określa tematykę konsultacji.

Dyrektor ZS Nr 1

Dariusz Tomaszewski

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu