Slider

Wielozawodowy - Pracownik młodociany

W tej klasie możesz kształcić się w zawodach :
fryzjer, cukiernik, piekarz, stolarz.
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest podpisana umowa z pracodawcą na cały okres nauki
(36 miesięcy)
W wyborze zawodu i znalezieniu pracodawcy Szkoła udziela pomocy ( baza pracodawców przyjmujących
na praktyki dostępna w szkole lub Cech Rzemiosł Różnych ul. Kościuszki 12)
W trakcie 3 – letniej nauki będziesz:
- uczyć się przedmiotów zawodowych teoretycznych w centrum kształcenia zawodowego
(4 tygodniowy kurs w każdej klasie w wyznaczonym ośrodku np. Legnica, Głogów , Wschowa)
- realizować zajęcia praktyczne u pracodawcy (kształcenie zawodowe

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Slider

Mobile Menu