Slider

Zostałem stworzony, aby dokonać dzieła, do którego nikt inny nie został stworzony. Mam swoje miejsce w bożych zamiarach: miejsce przygotowane specjalnie dla mnie. Nie ma znaczenia, czy jestem bogaty czy biedny, pogardzany czy szanowany przez ludzi. Bóg mnie zna i wzywa mnie po imieniu. On powierzył mi zadanie, którego nie powierzył nikomu innemu. Wyznaczył mi misję do spełnienia.

John Henry Newman

W pełnieniu misji naszej szkole przyświecają uniwersalne wartości: mądrość, uczciwość, honor, odpowiedzialność, kreatywność.

Jesteśmy szkołą, która wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa, a także satysfakcji z wyboru szkoły. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy wiedzę. Zawsze staramy się być przykładem postępowania opartego na wartościach.

W pracy pomagają nam rodzice, którzy wspólnie z nauczycielami przygotowują uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Podejmujemy działania przynoszące szacunek tym, którzy właściwie wychowują odpowiedzialnych obywateli naszego kraju.

Kształcimy według najlepszych wzorów i programów. Wyróżniamy się postawą i zaangażowaniem w każdym podejmowanym działaniu dotyczącym szkoły. Mamy wiele powodów do dumy i satysfakcji z naszych osiągnięć i dążymy do tego, by było ich coraz więcej. Są wśród nas indywidualności o wyjątkowych talentach i zaletach. Kultywujemy tradycje i obyczaje górnicze.

Chcemy, aby nasza szkoła w przyszłości utrzymała wiodącą pozycję, by wykreowała swój nowocześniejszy wizerunek, a cele, które wytyczyliśmy sobie, zostały osiągnięte.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Slider

Mobile Menu