Slider

budynek   Rozwijający się na początku lat sześćdziesiątych młody przemysł miedziowy potrzebował wykwalifikowanej kadry pracowników, właśnie dlatego w 1962 r. zapadła w Lubinie decyzja o utworzeniu szkół górniczych. Młodzi ludzie już we wrześniu 1963 r. mogli rozpocząć naukę w Zasadniczej Szkole Górniczej oraz w Technikum Górniczym dla Pracujących. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami własną nazwę, stałą siedzibę, kadrę, a nawet internat oraz stołówkę Zespół Szkół Górniczych otrzymał 1 września 1964 roku i właśnie od tego momentu datuje się jego powstanie. Otwarcie nowych szkół było dla miasta wydarzeniem. Powołano: Technikum Górnictwa Rud Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Zasadniczą Szkolę Górniczą KGHM oraz Technikum Górnicze dla Pracujących KGHM.

   Od początku istnienia szkoła rozwijała się dynamicznie, o czym świadczy wciąż wzrastająca liczba wychowanków. W 1963 roku zespół liczył 207 uczniów, rok później już 723, zaś w trzecim roku kształcenia do szkoły uczęszczało 1303 osoby uczące się w 44 oddziałach. Dzisiaj mamy ponad 1500 uczniów w 55 klasach.

   Wraz ze zmianami profilów nauczania zmieniała się też nazwa szkoły. 1 września 1972 roku powołano Zespół Szkól Technicznych Górnictwa Rud KGHM w Lubinie, a w rok później – 30 października 1973 roku nadano mu imię profesora Bolesława Krupińskiego. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły rozszerzenie oferty edukacyjnej. Od 1 września 1990 roku rozpoczęło swoją działalność III Liceum Ogólnokształcące. Trzy lata później Kuratorium Oświaty w Legnicy zmieniło nazwę szkoły na Zespół Szkół w Lubinie. Obecnie szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie. Oprócz gmachu głównego szkoła dysponuje też halą sportową oraz warsztatami. Do szkoły uczęszczają zarówno mieszkańcy Lubina jak i młodzi ludzie z okolic naszego miasta. 

   Uroczyście obchodzone jest w szkole święto górników – tradycyjna Barbórka. Uczniowie mają okazję poznać obyczaje górnicze, w tym słynny skok przez skórę, ilustrujący zwyczaj przyjmowania młodych w poczet braci górniczej
i posłuchać występu szkolnej orkiestry dętej.

   Młodzież ucząca się w szkole od wielu lat bierze udział w projektach zagranicznych. Już w 1974 roku grupa uczniów wyjechała do Związku Radzieckiego, w 1988 roku w ramach wymiany międzynarodowej uczestniczyliśmy w wyjazdach do NRD oraz Stanów Zjednoczonych a w latach dziewięćdziesiątych do Francji. W ostatnich latach przystąpiliśmy do europejskich programów Comenius i Leonardo da Vinci. W ramach programów uczniowie mają możliwość wyjazdu do wszystkich państw UE.

   Mimo upływu lat i wielu zmian przetrwał jednak niepowtarzalny klimat szkoły tętniącej życiem, budującej tradycje zawodu górnika, nadążającej za duchem czasów z rozwiązaniami technicznymi, kształcącej inteligencję techniczną, która swój awans zawodowy na stałe związała z Zagłębiem Miedziowym, wreszcie szkoły wpisanej w historię miasta.


55 lat szkolnictwa górniczego

View the embedded image gallery online at:
https://zs1.lubin.pl/o-nas/historia#sigProId643cc72a2d

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu