Slider

Etap praktyczny

ETAP PRAKTYCZNY:  Podstawa programowa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) - DLA ABSOLWENTÓW:

Oznaczenie kwalifikacji

Czas egzaminu [min]

Data egzaminu

8.00

9.00

12.00

13:00

15.00

16.00

Sale

E.07

180

02.07. 2020

       

x

 

034

E.08

180

06.07. 2020

 

x

       

038

M.19

120

06.07. 2020

   

x

     

4 KEN

E12

150

27.06. 2020

x

         

17

E.13

150

27.06. 2020

   

x

     

17

E.14

150

24.06. 2020

x

 

x

   

x

15

25.06. 2020

x

 

x

   

x

15

E.19

180

24.06. 2020

 

x

   

x

 

217

25.06. 2020

 

x

   

x

 

217

26.06. 2020

 

x

   

x

 

217

M.44

120

25.06. 2020

x

 

x

     

18

E.18.

180

22.06. 2020

 

x

       

1 - hala

E.24

180

22.06. 2020

 

x

       

1 - hala

M.39

120

22.06. 2020

     

x

   

6

M.42

120

22.06. 2020

     

x

   

6

R.21

120

22.06. 2020

 

x

       

116

R.22

180

22.06. 2020

     

x

   

116


ETAP PRAKTYCZNY:  Podstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)  DLA KLAS 3:


Oznaczenie kwalifikacji

Czas trwania egzaminu [min]

Data egzaminu

8.00

9.00

12.00

13.00

15.00

16.00

Sale

EE.02

150

29.06.2020

X

 

X

     X

217

30.06.2020

X

 

X

   

X

217

EE.05

180

29.06.2020

 

X

   

X

 

0,34

30.06.2020

 

X

   

X

 

0,34

01.07.2020

 

X

   

X

 

0,34

02.07.2020

 

X

       

0,34

MG.11

120

29.06.2020

X

 

X

   

X

33 KEN,

24 KEN

30.06.2020

X

 

X

   

X

33 KEN,

24 KEN

01.07.2020

X

 

X

     

33 KEN,

24 KEN

MG.18

120

29.06.2020

X

 

X

   

X

5 KEN

30.06.2020

X

 

X

   

X

5 KEN

01.07.2020

X

 

X

   

X

5 KEN

02.07.2020

X

 

X

   

X

5 KEN

03.07.2020

X

 

X

   

X

5 KEN

MG.20

120

02.07.2020

X

 

x

   

x

23 KEN

03.07.2020

x

 

x

   

x

23 KEN

MG.27

180

   

X

   

X

 

ZS nr 2 Wrocław

EE.08

150

29.06.2020

X

 

X

   

X

17

30.06.2020

X

 

X

   

X

17

01.07.2020

X

 

X

   

X

17

02.07.2020

X

 

X

   

X

17

RL.21

120

22.06.2020

 

X

       

116

 

Na egzamin należy przyjść 60 min wcześniej niż podane godz. rozpoczęcia egzaminu !!!

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

     Oznaczenie         kwalifikacji

                    Nazwa kwalifikacji

             Zdający przynosi 
                 na egzamin

        E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*

        E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

        E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń
 i instalacji elektrycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

        M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

        M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

         R.21

Projektowanie, urządzanie
 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury.

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

        R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Jeżeli nie ma w wykazie kwalifikacji to oznacza, że nie może korzystać z żadnych przyborów.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider