Slider

Etap praktyczny

Podstawa programowa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) 

 

Podstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)  

 

 


Na egzamin należy przyjść 60 min wcześniej niż podane godz. rozpoczęcia egzaminu !!!

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Jeżeli nie ma w wykazie kwalifikacji to oznacza, że nie może korzystać z żadnych przyborów.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider