Slider
 • Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2022/2023

  Informujemy o możliwości  zawarcia ubezpieczenia NNW poprzez szkołę. Najkorzystniejsza oferta ubezpieczenia została wybrana przez Radę Rodziców
  w drodze zapytania ofertowego:

  TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

  Polisa: SZK 0037215

  Składka na ubezpieczenie w kwocie 60,00 zł  zbierana będzie wyłącznie przez wychowawcę do 30 września 2022 r.  Druga i kolejna osoba w rodzinie – 42,00 zł

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. posiadanie polisy ubezpieczeniowej NNW jest obowiązkowe dla uczniów odbywających praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne w danym roku szkolnym (jest to weryfikowane przez zakład pracy).

  W przypadku ubezpieczenia ucznia indywidualnie należy pamiętać, że polisa musi obejmować zdarzenia powstałe podczas praktycznej nauki zawodu, natomiast
  w przypadku zajęć w kopalni na dole konieczny jest zapis w polisie, że ochrona obejmuje również zdarzenia powstałe pod ziemią. Oświadczenia o indywidualnym ubezpieczeniu prosimy przekazać do wychowawcy.

  Polisa proponowana przez szkołę obejmuje wszystkie w/w przypadki.

  W przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia istnieje możliwość zwolnienia
  z opłacenia składki - w takim przypadku należy zwrócić się do dyrektora z podaniem.

   

   

  Dokumenty do pobrania:

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu