Slider

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennych

bgornik1Charakterystyka zawodu

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Głównym celem kształcenia jest nabycie przez uczniów wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, eksploatacji podziemnej złóż, wykorzystania maszyn i urządzeń do eksploatacji podziemnej złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

.

 

 

bgornik2

Zadania zawodowe:

  • wykonuje roboty wydobywcze,
  • aktualizuje mapy górnicze oraz geologiczne,
  • ocenia stan zagrożenia: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami,
  • uzupełnia i wymienia obudowę w wyrobiskach kopalnianych w celu ich zabezpieczenia.

 

 

 

Zatrudnienie znajdziesz w:

  • w zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu robót udostępniających i przygotowawczych,
  • kopalniach rud i soli,
  • przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych firmach w regionie Zagłębia Miedziowego.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam, Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A 


Kształcenie w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż wegiel kamienny obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

 

Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie górnik kopalin innych niż węgiel kamienny, możesz uzyskać kwalifikacje w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny. W tym celu należy zdać kwalifikację: Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Slider

Mobile Menu