Slider

Rozwiązania dla zanieczyszczenia środowiska

Chociaż ludzie chcą zdominować naturę i wieść wygodne życie, czasami mimowolnie ją niszczą. Liczne filmy dystopijne wyprodukowane w ostatniej dekadzie mają dać nam koszmarny wgląd w to, jak może wyglądać świat przyszłości, jeśli nie zaczniemy się nim zajmować. Dlatego poprzez ten projekt chcemy podnieść świadomość uczniów na temat problemów środowiskowych, które są wytwarzane i utrwalane przez ludzi, a które mają negatywny długoterminowy wpływ na naszą planetę. Chcemy, aby byli odpowiedzialnymi obywatelami i dążyli do celu, jakim jest pozostawienie bezpiecznego i czystego świata dla przyszłych pokoleń. Chcemy przekształcić nasze szkoły w zielone szkoły, w których wszyscy wdrażają i przestrzegają polityki ochrony środowiska. Chcemy wreszcie ustanowić wzór dla naszych społeczności i skłonić inne szkoły do ​​podjęcia działań na polu ekologii.

Aby zrealizować te pragnienia, stworzyliśmy partnerstwo europejskie, które obejmuje 5 różnych szkół europejskich, które będą się wzajemnie obserwować, uczyć się razem i od siebie, analizować i wyciągać wnioski na temat różnic między nami w zakresie problemów środowiskowych. Umieścimy uczniów w centrum wszystkich działań, ponieważ chcemy, aby wprowadzili w nich zmiany. Będąc aktywnym uczestnikiem wszystkich działań projektu, wierzymy, że uczniowie staną się bardziej odpowiedzialni i aktywni w ochronie środowiska.

Główne cele projektu:

- wymiana pomysłów i praktyk z innymi krajami europejskimi w zakresie kwestii środowiskowych

- zapoznanie studentów z zagadnieniami i koncepcjami środowiskowymi, takimi jak zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii

- zwiększenie samokształcenia i autonomii uczniów poprzez prowadzenie badań, gromadzenie i prezentowanie danych

- w celu poprawy kreatywności uczniów, krytycznego myślenia i analitycznego myślenia

- zwiększenie pewności siebie uczniów w nowych środowiskach, wspieranie ich zdolności adaptacyjnych i elastyczności

- aby umożliwić rozwój kompetencji międzykulturowych uczestników, świadomość wspólnych wartości europejskich

- aby poprawić komunikację, umiejętności interpersonalne, społeczne w kontekstach wielokulturowych

- wspieranie integracji społecznej uczniów napotykających wszelkiego rodzaju trudności

- aby wzmocnić pozycję uczniów i skłonić ich do zaangażowania się w życie społeczności

- aby umożliwić rozwój nauczycielom poprzez komunikację i wymianę doświadczeń z ich europejskimi rówieśnikami

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu