Slider

Technik mechanik

tech mechan1Charakterystyka zawodu

Głównym celem pracy technika mechanika jest budowa, naprawa i obsługa maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Uczniowie uzyskują wiedzę z zakresu rysunku technicznego, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, przedsiębiorczości, organizacji i bezpieczeństwa pracy, podstaw informatyki oraz elektrotechniki i automatyki.

 


tech mechan2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.

 

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
do wyboru
MG.19
Użytkowanie obrabiarek skrawających
sesja letnia w klasie III
MG.20
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
K2
MG. 44
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
sesja letnia po ukończeniu szkoły

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider