Slider

Technik mechanik

tech mechan1Charakterystyka zawodu

Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Głównym celem pracy technika mechanika jest budowa lub naprawa i obsługa maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalizacji.

 

 


tech mechan2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.

 

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
K1
do wyboru
Użytkowanie obrabiarek skrawających
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
K2
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider