Slider

Etap praktyczny - EGZAMIN POPRAWKOWY

EGZAMIN POPRAWKOWY

ETAP PRAKTYCZNY:  Podstawa programowa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) - DLA ABSOLWENTÓW:

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Czas trwania egzaminu

(min)

Data

Godziny rozpoczęcia egzaminów

 Sale

8:00

9:00

12:00

13:00

15:00

16:00

1

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

150

14.01.2021

x

 

     

15

2

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

180

18.01.2021

 

x

   

x

 

217

3

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

120

15.01.2021

         

x

18

4

E.18.

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

180

11.01.2021

 

x

       

6

5

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

180

11.01.2021

 

x

       

6

6

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

120

11.01.2021

     

x

   

117

7

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

120

11.01.2021

     

x

   

117

ETAP PRAKTYCZNY:  Podstawa programowa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)  DLA UCZNIÓW:

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Czas trwania egzaminu

(min)

Data

Godziny rozpoczęcia egzaminów

Sale

8:00

9:00

15:00

1

EE.05

EE.05 Montaż, uruchamianie i i konserwacja instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych

180

12.02.2021

 

X

X

038

2

MG.11

MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych

120

12.02.2021

X

   

33 KEN

3

MG.18

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

120

12.02.2021

X

   

5 KEN

4

EE.08

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

150

5.02.2021

X

   

17

 

 


Na egzamin należy przyjść 60 min wcześniej niż podane godz. rozpoczęcia egzaminu !!!

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

     Oznaczenie         kwalifikacji

                    Nazwa kwalifikacji

             Zdający przynosi 
                 na egzamin

        E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*

        E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

        E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń
 i instalacji elektrycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

        M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

        M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

         R.21

Projektowanie, urządzanie
 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury.

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

        R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Jeżeli nie ma w wykazie kwalifikacji to oznacza, że nie może korzystać z żadnych przyborów.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider