Slider

Oddział wielozawodowy

wielo1wielo3Największym atutem tego typu oddziału jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód. Chcąc uczyć się w klasie wielozawodowej, przed złożeniem dokumentów, uczeń zobowiązany jest samodzielnie postarać się o możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu. W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w  zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider