Slider

Oddział wielozawodowy

wielo1wielo3Największym atutem tego typu oddziału jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód. Chcąc uczyć się w klasie wielozawodowej, przed złożeniem dokumentów, uczeń ma obowiązek znalezienia pracodawcy, u którego będzie od 1 września odbywał praktyczną naukę zawodu. W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider