Slider

Technik mechatronik

tech mechat1Charakterystyka zawodu

Technik mechatronik jest nowym, interdyscyplinarnym zawodem. Uczniowie kształcący się w tym kierunku nabywają szeroką wiedzę ogólną i umiejętności z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania. Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, montażem, konserwacją, diagnostyką i naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych wykorzystywanych m.in. we współczesnych, zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i montażowych. Potrafi też programować i obsługiwać sterowniki PLC, obrabiarki CNC i roboty przemysłowe.

 


tech mechat2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
K1
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
K2
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość odbycia dodatkowego kursu i przystąpienia do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider