Slider

Technik mechatronik

tech mechat1Charakterystyka zawodu

Technik mechatronik jest nowym, interdyscyplinarnym zawodem. Uczniowie kształcący się w tym kierunku nabywają szeroką wiedzę ogólną i umiejętności z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania. Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, montażem, konserwacją, diagnostyką i naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych wykorzystywanych m.in. we współczesnych, zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i montażowych. Potrafi też programować i obsługiwać sterowniki PLC, obrabiarki CNC i roboty przemysłowe.

 


tech mechat2

Zadania zawodowe:

  • montuje urządzenia mechatroniczne :zawory pneumatyczne i hydrauliczne, siłowniki, czujniki i aparaturę pomiarową, silniki elektryczne, aparaturę sterowniczą, sterowniki PLC itp.,
  • wykonuje rozruchu i konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • zajmuje się eksploatowaniem, diagnostyką i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • projektuje urządzenia mechatroniczne,
  • programuje i obsługuje sterowniki PLC, roboty przemysłowe i obrabiarki CNC,
  • tworzy dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 Zatrudnienie znajdziesz w:

  • zakładach przemysłowych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
  • firmach zajmujących się remontami, serwisem i utrzymaniem ruchu maszyn ciągu technologicznego w zakładach przemysłu wydobywczego i hutniczego,
  • firmach projektujących, montujących i serwisujących systemy automatyki przemysłowej,
  • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą elementów systemów automatyki przemysłowej.

Gwarantujemy praktyki w najlepszych firmach w regionie Zagłębia Miedziowego.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam, Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa

Kształcenie w zawodzie technik mechatronik obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
ELM.03
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

Filmik  prezentujący  kierunek Technik mechatronik - LINK Technik mechatronik - LINK


 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Slider

Mobile Menu