Slider

Górnik eksploatacji podziemnej

gor1Charakterystyka zawodu

Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Głównym celem kształcenia jest nabycie przez uczniów wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, eksploatacji podziemnej złóż, wykorzystania maszyn i urządzeń do eksploatacji podziemnej złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

gor2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
2) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż;
3) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych.

 

 


Kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
K1
Eksploatacja złóż podziemnych

 

Absolwent po potwierdzeniu Kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider