Slider

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja zimowa 2018/2019

Na egzamin należy przyjść 30 min wcześniej niż podane poniżej godz. rozpoczęcia egzaminu !!!

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi
na egzamin

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń
 i instalacji elektrycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

R.21

Projektowanie, urządzanie
 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury.

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

 

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Jeżeli nie ma w wykazie kwalifikacji to oznacza, że nie może korzystać z żadnych przyborów.

Wykaz dat, godzin oraz sal, w których odbywaja się egzaminy z poszczególnych kwalifikacji:

ETAP PISEMNY: 10.01.2019 r. dla wszystkich kwalifikacji

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Czas trwania egzaminu

[minut]

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Sale

10:00

12:00

14:00

A.18

Prowadzenie sprzedaży

60

X

   

1

(hala sportowa)

E.03

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

X

   

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

X

   

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

X

   

M.11

Eksploatacja złóż podziemnych

X

   

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

X

   

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

X

   

R.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

X

   

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

X

   

E.08

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

60

 

X

 

6

(aula)

E.13

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

X

 

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

X

 

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

X

 

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń

 

X

 

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

60

     

6

(aula)

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

   

X

E.24

Ekploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

   

X

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

   

X

ETAP PRAKTYCZNY:

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Czas  trwania egzaminu

[minut]

Data egzaminu

Godziny rozpoczęcia egzaminów - część praktyczna

Sale

8:00

9:00

12:00

13:00

15:00

16:00

A.18

Prowadzenie sprzedaży

150

 

x

 

x

   

x

ZS2

E.03

 

 

 

 

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

180

 

 

 

 

 

14.01.2019

 

x

 

 

 

 

217

14.01.2019

 

 

 

 

x

 

15.01.2019

 

x

 

 

 

 

15.01.2019

 

 

 

 

x

 

16.01.2019

 

x

 

 

 

 

16.01.2019

 

 

 

 

x

 

E.07

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

180

 

11.01.2019

 

x

 

 

 

 

039

 

11.01.2019

 

 

 

 

x

 

E.08

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

180

14.01.2019

 

x

 

 

 

 

038

M.11

Eksploatacja złóż podziemnych

120

 

24.01.2019

x

 

 

 

 

 

24 KEN

24.01.2019

x

 

 

 

 

 

33 KEN

M.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

120

11.01.2019

 

 

x

 

 

 

23 KEN

E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

150

11.02.2019

x

 

 

 

 

 

17

E.14

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

150

14.01.2019

x

 

 

 

 

 

15

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

180

 

17.01.2019

x

 

 

 

 

 

 

217

17.01.2019

 

 

x

 

 

 

M.44

Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń

120

15.01.2019

x

 

 

 

 

 

18

E.18,

 

 

 

E24

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Ekploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

180

09.01.2019

 

x

 

 

   

6

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

120

09.01.2019

 

 

 

x

   

6

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

120

09.01.2019

 

 

 

x

 

 

R.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

120

09.01.2019

 

x

 

 

   

116

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

180

09.01.2019

     

x

   

116

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider