Slider

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja ZIMOWA 2019/2020

Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do egzaminu od uczniów - do 09 września 2019 r.

ETAP PISEMNY:   10 stycznia 2020 r.  dla wszystkich kwalifikacji

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji czas egzaminu Godzina Sale
1 E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 60 10:00 6
2 E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 60
3 E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 60
4 M.03 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 60
5 M.11 Eksploatacja złóż podziemnych 60
6 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 60
7 M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 60
8 M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 60
9 M.28 Wykonywanie prac lakierniczych 60
10 R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 60
11 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 60 12:00 113
12 E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 60
13 E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 60 12:00 213
14 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 60
15 M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 60
16 M.44 Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń 60
17 R22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 60
18 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 60 14:00 116
19 E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 60 14:00 116
20 E.24 Ekploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 60 14:00 117

 

ETAP PRAKTYCZNY: 

 

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

Czas trwania egzaminu

[min]

Forma egzaminu Data 8.00 9.00 12.00 13:00 15.00 16.00 Sale
1 E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 180 w - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym 13.01.2020   x     x   034
2 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 180 w - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym 14.01.2020   x         038
3 M.11. Eksploatacja złóż podziemnych 120 w - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym 23.01.2020           x 24 KEN
24.01.2020           x 24 KEN
4 M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 120 w - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym 17.01.2020     x       4 KEN
5 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 120 w - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym 17.01.2020           x 23 KEN
6 E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 150 wk - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym komputerowym 06,02.2020 x           17
7 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 150 dk-dokumentacja z wykorzystaniem komputera 11.01.2020 x           15
8 E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 180 dk-dokumentacja z wykorzystaniem komputera 16.01.2020   x     x   217 
9 M.44 Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń 120 dk-dokumentacja z wykorzystaniem komputera 15.01.2020 x           18 
10 E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 180 d-dokumentacja 09.01.2020   x         1
11 E.24 Ekploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 180 d-dokumentacja 09.01.2020   x         1
12 M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 120 d-dokumentacja 09.01.2020       x     6
13 R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 120 d-dokumentacja 09.01.2020   x         116
14 R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 180 d-dokumentacja 09.01.2020       x     116

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja LETNIA 2019/2020

Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do egzaminu od uczniów - do 22 lutego 2020 r. dla egzaminu jednoliterkowego (PP z 2012 r.)

Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do egzaminu od uczniów - do 7 lutego 2020 r. dla egzaminu dwuliterkowego (PP z 2017 r.) - obecne klasy 3 technikum i BSIS.

ETAP PISEMNY:   23 czerwca  2020 r.   dla wszystkich kwalifikacji

ETAP PRAKTYCZNY: od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r. -szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie udostępniony w późniejszym czasie

 

Na egzamin należy przyjść 30 min wcześniej niż podane poniżej godz. rozpoczęcia egzaminu !!!

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi
na egzamin

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń
 i instalacji elektrycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

R.21

Projektowanie, urządzanie
 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury.

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

 

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Jeżeli nie ma w wykazie kwalifikacji to oznacza, że nie może korzystać z żadnych przyborów.

 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider