Slider

Etap pisemny - 19 czerwca 2018 r.

Oznaczenie kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Czas trwania egzaminu [min]
Godzina rozpoczęcia egzaminu
Sale
E. 03
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
60
10:00
Hala (1)
E. 07
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
M. 11
Eksploatacja złóż podziemnych
M .18
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 M. 20
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
R. 21
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
60
10:00
116
A. 18
Prowadzenie sprzedaży
60
10:00
Aula
E. 12
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
M. 17
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
T. 06
Sporządzanie potraw i napojów
E. 08
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
60
12:00
Hala (1)
E. 13
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E .18
Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M. 12
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M. 39
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
M .44
Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń
R. 08
Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
R. 22
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
E. 14
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
60 minut
14:00
E.19
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
E. 24
Ekploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
M. 42
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Etap praktyczny

Oznaczenie kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
Czas trwania egzaminu [min]
Forma egzaminu
Data egzmainu
Godzina rozpoczęcia egzaminu
Sale
08:00
09:00
12:00
13:00
15:00
16:00
A18
Prowadzenie sprzedaży
150
w - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym
 27.06.2018 r.
x
 
x
 
 
 
ZS Nr 2
E. 03
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
180
w - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym
25.06.2018 r.
 
x
 
 
x
 
ZS Nr 1
E. 07
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
180
25-30.06.2018 r.
04.07.2018 r.
 
x
 
 
x
 
ZS Nr 1
E. 08
Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
180
26-28.06.2018 r.
02-03.07.2018 r.
 
x
 
 
x
 
ZS Nr 1
M. 11
Eksploatacja złóż podziemnych
120
25-28.06.2018 r.
x
 
x
 
 
x
 KEN
M. 18
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
120
22-23.06.2018 r.
28-29.06.2018 r.
02-04.07.2018 r.
x
 
x
 
x
 KEN
M. 20
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
120
 25-29.06.2018 r.
x
 
x
 
 
x
KEN
T. 06
Sporządzanie potraw i napojów
120
w - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym
 27-28.06.2018 r.
x
 
 
 
 
 
ZS Nr 2
E. 12
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
150
wk - wykonanie na stanowisku egzaminacyjnym komputerowym
29-30.06.2018 r. 02.07.2018 r.
x
 
x
 
 
x
ZS Nr 1
E. 13
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
150
03-04.07.2018 r.
x
 
x
 
 
x
ZS Nr 1
E. 14
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
150
dk - dokumentacja z wykorzystaniem komputera
27-28.06.2018 r.
x
 
x
 
 
x
ZS Nr 1
E. 19
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
180
27-28.06.2018 r.
x
 
x
 
 
x
ZS Nr 1
M. 44
Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń
120
27.06.2018 r.
x
 
x
 
 
x
ZS Nr 1
E. 18
Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
180
d - dokumentacja
26.06.2018 r.
x
 
 
Hala (1)
E. 24
Ekploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
180
 
x
 
 
 
 
Hala (1)
M. 39
Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
120
 
 
x
ZS Nr 1
M. 42
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
120
 
 
 
x
 
 
ZS Nr 1
R. 21
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
120
x
 
 
ZS Nr 1
R. 22
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
180
x
ZS Nr 1

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider