Slider

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja letnia 2018/2019

Na egzamin należy przyjść 30 min wcześniej niż podane poniżej godz. rozpoczęcia egzaminu !!!

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi
na egzamin

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń
 i instalacji elektrycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

R.21

Projektowanie, urządzanie
 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury.

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

 

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Jeżeli nie ma w wykazie kwalifikacji to oznacza, że nie może korzystać z żadnych przyborów.

Wykaz dat, godzin oraz sal, w których odbywaja się egzaminy z poszczególnych kwalifikacji:

ETAP PISEMNY: 18.06.2019 r. dla wszystkich kwalifikacji

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Czas  trwania egzaminu [min] Godzina rozpoczęcia egzaminu Sale
E.07  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń   elektrycznych   60

       10:00                         

            100                korytarz I piętro
A.18

 Prowadzenie sprzedaży

60 10:00 6 (aula)
E.03

 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

60
M.03  Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórsstwa tworzyw   sztucznych 60
M.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów   pojazdów samochodowych 60
M.19

 Użytkowanie obrabiarek skrawających

60
M.20  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń   i narzędzi 60
T06

 Sporządzanie potraw i napojów

60
M.11

 Eksploatacja złóż podziemnych

60 10:00 200              korytarz II piętro

R.21,

M.28

 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych   obiektów architektury krajobrazu

 

60
E.08

 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

60 12:00   1                     (hala sportowa)
E.13  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych   i administrowanie sieciami 60
E.18

 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

60
M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych   i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 60
M.39  Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż   podziemnych 60
M.44  Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji   maszyn i urządzeń 60
R22  Organizacja prac związanych z budową oraz   konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 60
E.14  Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz   administrowanie bazami 60 14:00       100            korytarz I piętro
E.19  Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów   mechatronicznych 60 14:00 6 (aula)
E.24  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji   elektrycznych 60 14:00          200             korytarz II piętro

ETAP PRAKTYCZNY:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Czas trwania egzaminu [min] Data egzmainu 08:00 09:00 12:00 13:00 15:00 16:00 Sale
A18 Prowadzenie sprzedaży 150   x   x     x CKZiU Legnica
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 180 26.06.2019   x         034
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 180    26-28.06.2019    01-04.07.2019   x     x   038
M.03 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 180 29.06.2019    x     x   19 KEN
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych 120 24-25.06.2019 x   x     x 24 /33 KEN
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 120 03-04.07.2019 x   x     x 5 KEN
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 120 01-02.07.2019 x   x     x 5 KEN
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 120 26-27.06.2019 x   x       4 KEN
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 120 01-02.07.2019 x   x     x 23 KEN
T06 Sporządzanie potraw i napojów 120   x   x     x ZS nr 2
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 150       29.06.2019        01-02.07.2019 x   x     x 17
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 150 27-28.06.2019 x   x     x 15
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 180 27-29.06.2019 x   x     x 215 / 217
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesow produkcji maszyn i urządzeń 120 28.06.2019 x   x       18
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 180 17.06.2019   x         1 (hala sportowa)
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 180          
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych 120 17.06.2019       x     6 (aula)
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 120          
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 120 17.06.2019   x         116
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 180 17.06.2019       x     116

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider