Slider

 


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 
sesja LETNIA 2019/2020 

Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do egzaminu od uczniów - do 22 lutego 2020 r. dla egzaminu jednoliterkowego (PP z 2012 r.)

Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do egzaminu od uczniów - do 7 lutego 2020 r. dla egzaminu dwuliterkowego (PP z 2017 r.) - obecne klasy 3 technikum i BSIS.

ETAP PISEMNY:   23 czerwca  2020 r.   dla wszystkich kwalifikacji

ETAP PRAKTYCZNY: od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r. -szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie udostępniony w późniejszym czasie

Na egzamin należy przyjść 30 min wcześniej niż podane poniżej godz. rozpoczęcia egzaminu !!!

 Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi
na egzamin

E.18

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

kalkulator prosty*

E.19

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń
 i instalacji elektrycznych

ołówek, gumka, linijka, temperówka

M.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

R.21

Projektowanie, urządzanie
 i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury.

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

 

R.22

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Jeżeli nie ma w wykazie kwalifikacji to oznacza, że nie może korzystać z żadnych przyborów.

 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider