Slider

Technik elektryk

tech elek1Charakterystyka zawodu

Technik elektryk to zawód szerokoprofilowy, obejmujący wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych skupionych wokół wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Zdobyta wiedza ma charakter trwały, ale wymaga ciągłego doskonalenia, co wynika ze stałego postępu technicznego i pojawiania się nowych rozwiązań z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

 

 

tech elek2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) eksploatowania instalacji elektrycznych;
5) eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Kształcenie w zawodzie technik elektryk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
K1
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
K2
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość odbycia dodatkowego kursu i przystąpienia do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider