Slider

TERMINY REKRUTACYJNE

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnione kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11 maja – 23 czerwca 2020 r.

do godziny 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

26 -30 czerwca 2020 r.

do godziny 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły.

13 lipca 2020 r.

4.

Pobranie przez kandydatów zakwalifikowanych do szkoły skierowania na badania lekarskie.

11 – 14 lipca 2020 r.

5.

Dostarczenie do wybranej szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  – jeżeli nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku do szkoły (pkt. 2) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarza
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 – 20 lipca 2020 r.

do godziny 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.

21 lipca 2020 r.

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE

 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider