Slider

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnione kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 maja – 25 czerwca 2019 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego.

21 -25 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkoły.

16 lipca 2019 r.

4.

Pobranie przez kandydatów zakwalifikowanych do szkoły skierowania na badania lekarskie.

16 – 18 lipca 2019 r.

5.

Dostarczenie do wybranej szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego – jeżeli nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku do szkoły (pkt. 2) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

16 – 24 lipca 2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

25 lipca 2019 r.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider