Slider

Inf. o zast.

Zastępstwa w dniu 24.01.2020 pi±tek
Zbigniew Abramowski
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 d(1) - Zajęcia praktyczne, Marcin Broniarz  
2 2 d(1) - Zajęcia praktyczne, Marcin Broniarz  
3 2 d(1) - Zajęcia praktyczne, Marcin Broniarz  
4 2 d(1) - Zajęcia praktyczne, Marcin Broniarz  
5 2 d(1) - Zajęcia praktyczne, Marcin Broniarz  
7 2 s - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 b(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Vacat bhp
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 b - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 220 Emilia Badaczewska  
3 1 o - Bezpieczeństwo i higiena pracy, 220 Emilia Badaczewska  
       
Agnieszka Bober
lekcja opis zastępca uwagi
2 Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne, h2 Ewa Kułakowska 1O-Kułakowska, 1n - odwołana
3 2 s(1) - Wychowanie fizyczne, h1 Waldemar Królewicz zł±czenie grup
4 2 a(1) - Zł±czenie grup   2A-Augustyniak, 2b_ Stepek
5 3 g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 b(1) - Zł±czenie grup   3B- Stankiewicz, 3E- Kułakowska
7 3 b(1) - Zł±czenie grup   3B- Stankiewicz, 3E-Kułakowska
       
Dorota Cierniak
lekcja opis zastępca uwagi
8 1 l - Uczniowie zwolnieni do domu   przeniesiona na 29.01
       
Paweł Domin
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 g - Uczniowie przychodz± póĽniej   przeniesiona na 29.01
       
Vacat informatyczne
lekcja opis zastępca uwagi
7 1 n(2) - Pracownia systemów komputerowych, 122 Paweł Domin  
8 1 n(2) - Pracownia systemów komputerowych, 122 Paweł Domin  
       
Mariola Koguciak
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 e - Zajęcia z wychowawc±, 127 Anna Marciniak  
3 1 e(2) - Język niemiecki, 127 Paweł Domin  
4 2 g(1) - Język niemiecki, 127 Renata Tyszkiewicz  
5 2 g(2) - Język niemiecki, 127 Danuta Cie¶lak  
6 2 s(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agnieszka Kołodziejska
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 c - Elektrotechnika i elektronika, 218 Mirosław Romańczyk  
4 2 e - Urz±dzenia elektryczne, 218 Marek Piotrowski  
5 1 m - Instalacje elektryczne, 218 Bożena Pahuta  
6 3 v - Urz±dzenia elektryczne, 218 Bożena Pahuta  
7 1 d - Podstawy elektrotechniki, 218 Ewelina Potocka  
       
Agnieszka Kruk
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 g - Uczniowie przychodz± póĽniej    
5 4 f(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 4 f(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 f(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 f - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agnieszka Kudyba-Frankowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 e - Uczniowie przychodz± póĽniej    
3 1 k - Matematyka, 109 Ewelina Opanowicz  
5 4 h - Matematyka, 109 Ewelina Potocka  
       
Vacat matematyka
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 e - Matematyka rozszerzona, 219 Małgorzata Bużdygan  
2 4 e - Matematyka rozszerzona, 219 Małgorzata Bużdygan  
3 4 e - Matematyka rozszerzona, 219 Małgorzata Bużdygan  
       
Vacat mechaniczne
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 h(2) - Organizacja i zarz±dzanie przedsiębiorstwem samochodowym, 106 Aleksandra D±browa  
2 4 h(2) - Organizacja i zarz±dzanie przedsiębiorstwem samochodowym, 106 Aleksandra D±browa  
       
Vacat Podejmowanie działalno¶ci gospodarczej
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 b(2) - Podejmowanie i prowadzenie działalno¶ci gospodarczej, 213 Barbara Herudzińska-Młynarz  
3 4 g - Podejmowanie i prowadzenie działalno¶ci gospodarczej, 213 Barbara Herudzińska-Młynarz  
       
Edyta Serafin-Wiciak
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 b - Zajęcia z wychowawc±, 110 Zygmunt Nieora  
4 1 x(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 l - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 l - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Barbara Sikorska
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 l(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 2 f(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
3 2 b(2) - Język angielski, 101 Irmina Ziemianowicz-¦migielska  
4 3 e(2) - Język angielski rozszerzony, 101 Sławomir Winiarski  
5 3 e(2) - Język angielski, 101 Agnieszka Garbera  
6 Język angielski - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 Język angielski - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Grzegorz Stożek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 g(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
3 3 g(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
4 1 y(2) - Pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, 17 Roman Otfinowski  
5 1 y(2) - Pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, 17 Piotr Krasny  
6 3 g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Grzegorz Wach
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 c - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 4 c - Uczniowie przychodz± póĽniej    
3 4 h(2) - Fizyka rozszerzona, 107 Piotr Krasny  
4 4 h(2) - Fizyka rozszerzona, 107 Ryszard Maciak  
       
Vacat wf
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 m(1) - Wychowanie fizyczne, h8 Dawid Stankiewicz  
4 4 b - Wychowanie fizyczne, h8 Waldemar Królewicz  
5 4 b - Wychowanie fizyczne, h8 Waldemar Królewicz  
6 3 e(1) - Wychowanie fizyczne, h8 Ewa Kułakowska  
7 3 e(1) - Wychowanie fizyczne, h8 Ewa Kułakowska  
       
Marcin Wojciechowski
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 n - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 3 g(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
3 3 g(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
5 Pracownia projektowania aplikacji interne - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 Pracownia projektowania aplikacji interne - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 Pracownia projektowania aplikacji interne - Uczniowie zwolnieni do domu    

Przygotowano za pomoc± programu firmy VULCAN

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider