Slider

Inf. o zast.

Zastępstwa w dniu 16.01.2019 środa
Barbara Herudzińska-Młynarz
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 g - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 2 e(2) - Podejmowanie i prowadzenie działalno¶ci gospodarczej, 107 Edyta Serafin-Wiciak zł±czenie grup
3 1 v - Geografia, 107 Lidia Staszewska  
4 4 d - Podejmowanie i prowadzenie działalno¶ci gospodarczej, 107 Zygmunt Nieora  
5 1 a - Geografia rozszerzona, 107 Domicela Talarczyk za pi±tek
6 1 f - Geografia, 107 Emilia Badaczewska  
       
Vacat informatyczne
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 f - Bazy danych, 219 Małgorzata Bużdygan  
2 3 f - Bazy danych, 219 Małgorzata Bużdygan  
3 3 c(2) - Zł±czenie grup   M. Szymański
4 3 c(2) - Zł±czenie grup   M. Szymański
5 4 g - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Elżbieta Kmet
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 a - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 4 e - Religia, 313 Mariola Koguciak  
3 3 f - Religia, 313 Renata Tyszkiewicz  
6 1 g - Religia, 313 Agnieszka Kudyba-Frankowska za pi±tek
7 Religia - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agnieszka Kruk
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 g(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 3 g(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
3 3 g(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
4 3 f - Aplikacje internetowe, 113 Ewelina Opanowicz  
6 3 g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Ewa Kułakowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodz± póĽniej    
3 3 a - Zastępstwo    
4 3 a - Zastępstwo    
       
Anna Marciniak
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 a - Religia, 124 Dorota Cierniak  
3 1 e - Religia, 124 Ewelina Opanowicz  
       
Krystyna Marcinkiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 a(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 2 a(1) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
5 3 h(1) - Ro¶liny ozdobne w architekturze krajobrazu, 312 Emilia Badaczewska  
6 3 h(1) - Ro¶liny ozdobne w architekturze krajobrazu, 312 Monika Mijal  
       
Krzysztof Matysiak
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 c(1) - Pracownia projektowania i programowania urz±dzeń i systemów mechatronicznych, 215 Marcin Szymański  
4 3 c(1) - Pracownia projektowania i programowania urz±dzeń i systemów mechatronicznych, 215 Marcin Szymański  
5 4 d - Urz±dzenia i systemy mechatroniczne, 215 Agnieszka Kudyba-Frankowska  
       
Magdalena Podhajska-Dula
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 s(1) - Komputerowe wspomaganie projektowania, 18 Aleksander Bobowski  
2 1 s(1) - Komputerowe wspomaganie projektowania, 18 Aleksander Bobowski  
4 1 c(2) - Informatyka, 5 Małgorzata Bużdygan  
5 1 c(2) - Informatyka, 5 Małgorzata Bużdygan  
       
Mirosław Romańczyk
lekcja opis zastępca uwagi
6 4 g(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 g(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Barbara Sikorska
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 a(2) - Uczniowie przychodz± póĽniej    
3 2 c(2) - Język angielski, 101 Irmina Ziemianowicz-¦migielska  
4 2 c(1) - Język angielski, 101 Danuta Cie¶lak  
       
Kalina Stepek
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 v(1) - Wychowanie fizyczne, h2 Adam Rogowski  
5 1 v(1) - Wychowanie fizyczne, h2 Adam Rogowski  
7 2 w - Wychowanie fizyczne, h4 Adam Rogowski  
8 2 w - Wychowanie fizyczne, h4 Adam Rogowski  
       
Anna ¦lusarczyk
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a - Uczniowie przychodz± póĽniej    
2 4 b(2) - Pracownia zagrożeń w górnictwie, 117 Elwira Waczur  
3 4 a(1) - Pracownia robót górniczych, 117 Magdalena Jankowska-Groch zł±czenie grup
4 4 a(1) - Pracownia robót górniczych, 117 Magdalena Jankowska-Groch zł±czenie grup
5 4 c - Pracownia maszyn i urz±dzeń górniczych, 117 Elwira Waczur  
6 4 a(1) - Pracownia eksploatacji złóż rud miedzi, 117 Justyna Piszczek zł±czenie grup
7 4 a(1) - Pracownia eksploatacji złóż rud miedzi, 117 Justyna Piszczek zł±czenie grup
8 4 a(1) - Pracownia eksploatacji złóż rud miedzi, 117 Justyna Piszczek zł±czenie grup
       
Vacat Zajęcia praktyczne
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 v(1) - Zastępstwo   S. Szyndler szkoła od 11:00
2 3 v(1) - Zastępstwo   S. Szyndler szkoła od 11:00
3 3 v(1) - Zastępstwo   S. Szyndler szkoła od 11:00
4 3 v(1) - Zastępstwo   S. Szyndler szkoła od 11:00
5 3 v(1) - Zastępstwo   S. Szyndler szkoła od 11:00
6 3 v(1) - Zastępstwo   S. Szyndler szkoła od 11:00

Przygotowano za pomoc± programu firmy VULCAN

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider