Slider

Elektryk

elek1Charakterystyka zawodu

Kształcenie w zawodzie elektryk, w odróżnieniu od kształcenia w zawodzie technik elektryk, nie obejmuje jednak umiejętności projektowania instalacji elektrycznych oraz eksploatowania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Zdobyta wiedza daje solidne podstawy do wykonywania pracy związanej z montażem, instalacją, konserwacją i naprawą typowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji EE.05 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

elek2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.


 

 
Kształcenie w zawodzie elektryk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
K1
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość odbycia dodatkowego kursu i przystąpienia do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider