Slider

Mobilność Wirtualna - C5

Niestety z powodu pandemii covid 19 pomimo kilkukrotnego przekładania spotkania które miało się odbyć w Samsun (Turcja) zostało  zrealizowane w formie on-line po wcześniejszych  ustaleniach  z Agencjami Narodowymi państw biorących udział w projekcie. Poniżej przedstawiamy relację z realizacji tego wydarzenia które było jednocześnie zakończeniem programu.

Dzień pierwszy 19.04.2021

Organizator spotkania (Turcja) przypomniał uczestnikom cel projektu oraz jego dotychczasowy przebieg oraz  realizację projektu. Koordynatorzy z poszczególnych krajów partnerskich  przedstawili siebie oraz  uczniów biorących udział w tym  spotkaniu. Uczniowie opowiadali rówieśnikom o sobie, szkole, miejscu w którym żyją, pasjach i swoich zainteresowaniach. Nauczyciele i uczniowie  z państw biorących udział w projekcie (Polska, Włochy, Turcja, Hiszpania) zaprezentowali jeszcze raz swoje  szkoły oraz ich organizacje za pomocą video lub poprzez prezentacje power point. Pod  koniec spotkania  główny organizator (Turcja) przypomniał   zadania, które należy wykonać  na jutrzejsze spotkanie.

Dzień drugi 20.04.2021

Organizator spotkania przywitał uczestników i określił zadania na dzisiejsze i następne dni mobilności wirtualnej

Uczniowie z Samsun prezentowali wizytę w ich kraju C1

Uczniowie z Granady prezentowali wizytę w ich kraju C2

Uczniowie z Polski prezentowali wizytę w naszym kraju C3

Uczniowie ze szkoły Vittoria prezentowali wizytę w ich kraju C4

Po prezentacjach medialnych odbyła się dyskusja na temat realizacji celów  przez poszczególne szkoły  partnerskie . Ustalono także  jakie zadania jeszcze  zostały  do wykonania  przez poszczególne szkoły na ostatnie spotkanie z uczniami.

Dzień trzeci 26.04.2021

Organizator spotkania przywitał uczestników i określił zadania na dzisiejsze i następne dni mobilności wirtualnej Uczniowie ze szkół partnerskich z Włoch, Polski Hiszpanii i Turcji  przedstawiali zrealizowane  w postaci prezentacji power point lub filmów video przygotowanych pod nadzorem nauczycieli zadania projektowe. Ponadto  brali oni udział w dyskusji na tematy potencjału szkół, miast i regionów które zamieszkują pod kontem możliwości rozwoju przyszłej kariery. Na koniec spotkania ustalono, że uczniowie z krajów partnerskich przygotują  podsumowanie projektu w postaci broszury ( online lub w formie papierowej). Organizator spotkania podsumował spotkania z uczniami podziękował za współpracę  oraz  zaprosił koordynatorów z poszczególnych krajów na spotkanie wirtualne podsumowujące projekt.

Dzień czwarty 27.04.2021

Spotkanie koordynatorów projektu, nauczycieli biorących udział w projekcie oraz dyrekcji szkoły. W trakcie tego spotkania omówiono cele oraz ich realizację w ramach LTTA. Przedstawiono także zadania związane z  przygotowaniem  raportu końcowego oraz wnioski wynikające z realizacji programu.


INTERNETOWY ŚWIAT BIZNESU

Od 2018-09-01 do 2020-08-31 w naszej szkole w ramach unijnego programu ERASMUS+ Exchange of Good Practices realizowany jest kolejny międzynarodowy projekt zatytułowany „On-Line World of Business”.Czasy się zmieniają podobnie jak i rynek pracy. Dziś przepracowanie całego życia w jednej firmie to prawdziwa rzadkość, dlatego nie powinniśmy czekać z realizacją pomysłów biznesowych do końca szkoły albo aż zdobędziemy doświadczenie w korporacji. Nie zawsze założenie firmy wymaga dużych nakładów i wyrafinowanych umiejętności. Ważne są dobre i niekonwencjonalne pomysły. Zamierzamy uwzględnić tę wiedzę w ramach projektu poprzez symulację firm rozpoczynających działalność i ich rozwój, tak by uczniowie z różnych krajów uczyli się od siebie nawzajem jak przygotować się do wkroczenia w świat biznesu,  i zatrudnienia. Uczestnicy projektu będą również uczyć się w oparciu o istniejące narzędzia i platformy, na których mogą promować siebie i swoje pomysły na biznes. Celem programu jest również uświadomienie i pokazanie uczniom, jak technologie informatyczne nieodwracalnie przeobrażają tradycyjny biznes, a sieć staje się jego integralną częścią. Projekt „On-Line World of Business” skierowany jest do uczniów różnych specjalizacji, kierunków realizowanych w szkołach partnerskich, a grupę docelową stanowią uczniowie różnych płci, przekonań religijnych i kulturowych.


SZKOŁY PARTNERSKIE:

Ave Maria La Quinta, Granada – Hiszpania
Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi", Vittoria – Włochy
Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsun – Turcja
Zespół Szkół Nr1 im. prof. B. Krupińskiego, Lubin - Polska

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider

Mobile Menu