Slider

REKRUTACJA 2021/2022 NOWOŚĆ - KLASA WIELOZAWODOWA – pod patronatem KOLEI DOLNOŚLĄSKICH 🚂🚆🚇 🚆

KD post
Zapraszamy ósmoklasistów do klasy wielozawodowej w branżowej szkole I stopnia. Wybierając tą klasę wybierasz spośród proponowanych zawodów:
➡MECHANIK POJAZDÓW KOLEJOWYCH
➡ELEKTROMECHANIK
Jako pracownik młodociany wiedzę i umiejętności będziesz zdobywał w nowoczesnych halach serwisowych w Legnicy.

REKRUTACJA 2021/2022 – Technik mechartronik

Klasa pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A.
Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Uczniowie kształcący się w tym kierunku nabywają szeroką wiedzę ogólną i umiejętności z mechaniki,
elektryki, elektroniki i programowania.
Technik mechatronik zajmuje się projektowaniem, montażem, konserwacją, diagnostyką i naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych,
pneumatycznych i hydraulicznych wykorzystywanych m.in. we współczesnych, zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i montażowych.
Potrafi też programować i obsługiwać sterowniki PLC, obrabiarki CNC i roboty przemysłowe.
Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie m.in. w:
• zakładach przemysłowych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
• firmach zajmujących się remontami, serwisem i utrzymaniem ruchu maszyn ciągu technologicznego w zakładach przemysłu wydobywczego i hutniczego,
• firmach projektujących, montujących i serwisujących systemy automatyki przemysłowej,
• firmach handlowych zajmujących się sprzedażą elementów systemów automatyki przemysłowej.
Gwarantujemy praktyki w najlepszych firmach w regionie Zagłębia Miedziowego. Współpracujemy z KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Zanam, Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa
Kształcenie w zawodzie technik mechatronik obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

REKRUTACJA 2021/2022 - Technik informatyk 💻

Kolejnym kierunkiem, który jest bardzo często wybierany przez młodzież jest kierunek - technik informatyk.
Jest to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.
Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy.
Tytuł technika informatyka uzyskuje się po zdaniu egzaminów w kwalifikacjach:
➡ INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
➡ INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych
Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami
oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych
zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich
oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami
danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania
konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych
zastosowań.
Absolwent kierunku technik informatyk, ma wiele możliwości zatrudnienia – może podjąć pracę niemal w każdej firmie, gdzie używa się do pracy komputerów.
To profesja, która sprawdzi się w punktach serwisowych, działach IT, w obsłudze i administrowaniu siecią, przy projektowaniu stron i administrowaniu nimi, sklepach komputerowych i wielu innych.
Informatycy podejmują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych. Mogą szukać pracy również w:
• instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
• firmach sprzedających sprzęt komputerowy,
• wydawnictwach i drukarniach,
• studiach telewizyjnych i filmowych,
• ośrodkach obliczeniowych,
• punktach serwisowych sprzętu komputerowego.
Jeśli świat informatyczny to twoja pasja – zostań technikiem informatykiem i realizuj swoje marzenia. Zapraszamy !!!

Nauka hybrydowa w Zespole Szkół Nr 1

Kochani uczniowie !!! Od 17 maja wracamy do nauki w systemie hybrydowym.
Zapoznajcie się z poniższym harmonogramem.
Czekamy na Was z niecierpliwością.
Do zobaczenia 😀

 

hybryda harmo

REKRUTACJA 2021-2022 - Zawody elektryczne.

Kolejna grupą zawodów z tradycjami w naszej szkole są zawody elektryczne. W technikum
➡ technik elektryk, w branżowej szkole I stopnia ➡ elektryk. Są to zawody szerokoprofilowe, obejmujące naukę z różnych dziedzin elektrotechnicznych skupionych wokół wytwarzania, przesyłania, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe organizowane są zakładach górniczych pod ziemią oraz na powierzchni w oddziałach spółki KGHM. Uczniowie tych klasy są objęci patronatem KGHM, dzięki czemu uzyskują stypendia za osiągnięcia w nauce, uczestniczą w ciekawych wycieczkach zawodoznawczych, konkursach. Wybierając ten zawód uczniowie mogą pracować w Zakładach Górniczych, ZWR, Zakładzie Hydrotechnicznym oraz w Hutach Miedzi, m.in. jako elektrycy, automatycy, elektromonterzy. Dodatkowym atutem jest możliwość zdobycia uprawnień do spawania różnymi metodami oraz uprawnień SEP do 1 kV.
Pełna oferta rekrutacyjna :
Link do rekrutacji elektronicznej:
ulotka str4
 
ulotka str10
 

REKRUTACJA 2021/2022 - Technik Mechanik / Operator obrabiarek skrawających

Dzisiaj prezentujemy zawody:
👉Technikum – technik mechanik. Kształcenie w tym zawodzie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających,
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń
👉Branżowa szkoła I stopnia - operator obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i CNC).
Są to niezwykle poszukiwane zawody na rynku pracy dające ogromne możliwości!!!
Posiadamy własny park maszynowy firmy HASS wyposażony w najnowocześniejsze obrabiarki CNC. Dodatkowo uczniowie ostatniej klasy, przy współpracy z firmą Abplanalp, mają możliwość ukończenia i uzyskania dodatkowego certyfikatu operatora CNC.
Obrabiarki sterowane numerycznie już od wielu lat stanowią podstawę przemysłu produkcyjnego. Szybki postęp techniczny w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych oraz wykonywania zaawansowanych maszyn i urządzeń wymaga wprowadzania nowoczesnych metod wytwarzania. Do obsługi coraz bardziej skomplikowanych obrabiarek skrawających potrzebni są wykształceni specjaliści.
Zespół Szkół nr 1 umożliwia naukę na kierunku Operator obrabiarek skrawających. To solidna inwestycja, która stwarza szansę znalezienia atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły.
Podczas nauki na tym kierunku, uczeń zdobywa kwalifikacje do wykonywania następujących zadań zawodowych:
➡przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
➡wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
➡wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej przy wykorzystaniu programów 3D- Inventor, Program CAM Espirit
Perspektywy zatrudnienia:
✅przedsiębiorstwa przemysłu metalowego, maszynowego, górniczego, elektromechanicznym, motoryzacyjnym wykorzystujące obróbkę skrawaniem,
✅przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze zajmujące się serwisem obrabiarek skrawających
Zapraszamy - rekrutacja rusza już 17 maja pod adresem: REKRUTACJA -> LINK
Wszystkie nasze kierunki:
A tutaj można zobaczyć nasz park maszynowy: https://www.youtube.com/watch?v=XY96CzWEY1E
ulotka str7
 
ulotka str11

Akcja Rekrutacja

Może być komiksem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i tekst „Akcja rekrutacja Jak korzystaćz systemu naboru elektronicznego? Dowiesz się na webinarium 13 maja 2021 r., godz. 17.00 Więcej VULCAN VULCAN”
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się od 17 maja 2021 r.
Z tej okazji firma VULCAN odpowiedzialna za elektroniczną stronę rekrutacji zaprasza na wydarzenie na żywo:
Zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN.
Podczas prezentacji opowiemy jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół.
Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.
Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00.
 

REKRUTACJA 2021/2022 - Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Prezentujemy nasz sztandarowy zawód górniczy - w którym kształcimy nieprzerwanie od prawie 60 lat!!! .
Dzięki współpracy z KGHM od 2 lat kształcenie jest bardziej specjalistyczne i dedykowane do kopalń rud i pokładów soli.
⚒ Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych.
Głównym celem kształcenia jest nabycie przez uczniów wiedzy w dziedzinie: ✅ nauk o ziemi, ✅ eksploatacji podziemnej złóż, ✅wykorzystania maszyn i urządzeń do eksploatacji podziemnej złóż,✅ technice strzelniczej, ✅miernictwie górniczym, ✅przepisach prawnych w górnictwie, ✅kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zadania zawodowe:
➡ analizuje mapy górnicze oraz geologiczne,
➡ocenia stan zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego,
wodnego oraz tąpaniami,
➡organizuje prace eksploatacji złóż podziemnych,
Zatrudnienie znajdziesz w:
👉zakładach górniczych specjalizujących się w prowadzeniu
robót przygotowawczych i udostępniających,
👉kopalniach rud i soli,
👉biurach projektów,
👉instytucjach naukowo-badawczych,
👉przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa
geotechnicznego.
Zapraszamy - rekrutacja rusza już 17 maja pod adresem: REKRUTACJA -> LINK
A tak na zajęciach praktycznych radzą sobie nasi górnicy:
 
ulotka str3

REKRUTACJA 2021/2022 - Technik Spawalnictwa

W tym roku wprowadzamy NOWY kierunek - technik spawalnictwa. Uczniom oferujemy naukę zawodu bardzo poszukiwanego na rynku pracy. Specjaliści - technicy spawalnictwa zatrudnienie mogą znaleźć m.in. w branży elektromaszynowej, górniczej, przemyśle motoryzacyjnym.
Uczniowie w trakcie nauki nabywają uprawnienia spawalnicze certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach metodami:
➡E111 spawanie łukowe elektrodami otulonymi
➡C135 spawanie w osłonie gazów aktywnych
➡G311 spawanie gazowe z cięciem tlenem
➡TIG141 spawanie elektrodą nietopliwą
➡MIG131 spawanie aluminium w osłonie argonu
Pełna oferta naszej szkoły:
Przypominamy, że już 17 maja rozpoczyna się proces rekrutacji elektronicznej poprzez stronę firmy VULCAN:

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider