Slider

Technik ochrony środowiska

tech och1Charakterystyka zawodu:

Ochrona środowiska jest obszarem szczególnie ważnym dla naszego regionu. Technik ochrony środowiska jest zawodem łączącym w sobie wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, prawa w ochronie środowiska i nauk technicznych umożliwiających stosowanie nowych technologii. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska uzyskują wiedzę z zakresu biologii i ekologii oraz umiejętności technik pracy laboratoryjnej i zastosowania technik informatycznych w opracowywaniu i analizowaniu danych. Zawód technika ochrony środowiska stanowi szansę na pracę, w czasach gdy stawia się na ochronę środowiska i odtworzenie tego co zostało zdegradowane. Stanowi również dobrą podstawę do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych i technicznych.


tech och2Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) badania stanu środowiska;
2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
3) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
4) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
5) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
RL. 08
Ocena stanu środowiska
sesja letnia w klasie III
K2
RL. 09
Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
sesja letnia po ukończeniu szkoły

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider