Slider

Technik architektury krajobrazu

tech arch1Charakterystyka zawodu

Architektura krajobrazu to dziedzina, która zajmuje się planowaniem i projektowaniem przestrzeni, w której funkcjonuje człowiek, a co za tym idzie wprowadzaniem do otoczenia elementów przyrody.  Materiałami,  z którymi pracuje architekt krajobrazu są nie tylko rośliny, ale też woda, rzeźba terenu, elementy architektoniczne. Zawód architekta krajobrazu łączy się z wieloma obszarami nauki i sztuki. Architekt krajobrazu powinien być po części artystą i przyrodnikiem, geodetą , matematykiem  i historykiem, a także posiadać dużą wrażliwość społeczną aby zrozumieć potrzeby i oczekiwania ludzi, których otoczenie projektuje, kształtuje i pielęgnuje.

 

 

tech arch2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

 

 

Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
RL. 21
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
sesja letnia w klasie III
K2
RL.22
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
sesja letnia po ukończeniu szkoły

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider