Slider

Operator obrabiarek skrawających

elek1Charakterystyka zawodu

Operator obrabiarek skrawających jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest obsługa maszyn skrawających takich jak tokarka oraz frezarka - konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie (CNC). Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, budowy silników oraz napędów hydraulicznych. SZKOŁA POSIADA PRACOWNIE WYPOSAŻONE W NAJNOWSZE TECHNOLOGIE CAD/CAM/CNC DO NAUKI ZAWODU OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

 

elek2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających oraz wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.


 

 
Kształcenie w zawodzie elektryk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
K1
Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider