Slider

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

oper1Charakterystyka zawodu

Celem kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest przygotowanie do pracy zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach. Osoba po ukończeniu tego kierunku zdobywa doświadczenie zarówno w obsłudze pojedynczego stanowiska pracy jak i ciągu produkcyjnego. Ważną umiejętnością operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest również rozwiązywanie podstawowych problemów pojawiających się na stanowisku pracy, które dotyczą prawidłowego funkcjonowania urządzeń. 

 oper2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
2) wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
3) nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
4) wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

 

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
MG. 05
Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
sesja letnia w klasie III

 

Kierunek operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest w całości przygotowywany we współpracy z Firmami z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szkolenia praktyczne są prowadzane w całości u pracodawców (w systemie dualnym), którzy oferują najlepszym absolwentom zatrudnienie.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider