Slider

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

mon1Charakterystyka zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

 

 

mon2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

 

Kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
BD.04
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
sesja letnia w klasie III

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji DB. 04  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider