Slider

Mechatronik

elek1Charakterystyka zawodu

Mechatronik jest nowym interdyscyplinarnym zawodem. Zajmuje się montażem, konserwacją, diagnostyką oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych wykorzystywanych we współczesnych, zautomatyzowanych liniach produkcyjnych i montażowych. Jest specjalistą zajmującym się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami.

 

 

 

elek2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 
Kształcenie w zawodzie elektryk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
K1
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider