Slider

Mechanik pojazdów samochodowych

mech1Charakterystyka zawodu

Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych.

 

 

 

mech2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania pojazdów samochodowych;
2) obsługi pojazdów samochodowych;
3) naprawy pojazdów samochodowych.

 

 


Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
K1
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider