Slider

Elektromechanik

Charakterystyka zawodu

Elektromechanik to osoba, która przeprowadza montaż mechaniczny i elektryczny maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektromechanik potrafi też wykonywać prace związane z wytwarzaniem i obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych, przeprowadzaniem ich przeglądów technicznych oraz diagnozowaniem usterek i wymianą zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów. Dlatego też nauka zawodu skupia się wokół zagadnień związanych przede wszystkim z wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. W odróżnieniu od kształcenia w zawodzie elektryk, kształcenie w zawodzie elektromechanik nie obejmuje zagadnień dotyczących instalacji elektrycznych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego.

 

Kształcenie w zawodzie elektromechanik obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
EE. 04
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
sesja letnia w klasie III


W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość odbycia dodatkowego kursu i przystąpienia do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider