Slider

Przewodnik działań rozwijających umiejętności zawodowe uczniów

Development of Tranversal Achieving Skills as an Effective Tool in the Transition to the Active Life
 

Przewodnik działań rozwijających umiejętności zawodowe uczniów

Szkoły partnerskie: Włochy – Darfo – Centro Formativo Provincionale “Giuseppe Zanardelli”
Włochy – Trescore Balneario – Istituto Superiore “Lorenzo Lotto”
Hiszpania – Paiporta – Istituto de Education Secundaria “La Senia”
Portugalia – Aveiro – Escola Professional de Aveiro
Polska – Lubin – Zespół Szkół Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Lubinie
Koordynator szkolny: Dariusz Tomaszewski – wicedyrektor
Nauczyciele: Paweł Klimaszewski – dyrektor
Czesław Fuławka – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Mirosław Romańczyk – nauczyciel j. angielskiego
Michał Cierniak – nauczyciel j. angielskiego
Opis projektu: Cele główne:- Przygotowanie i zorganizowanie zestawu zadań, które mają promować umiejętność bycia przedsiębiorczym, tj. kształtowanie wyobraźni, komunikacji, kreatywności, autonomii, zdolności rozwiązywania problemów, zdolności pracy w zespole, umiejętności pracy nad projektem, przestrzegania wyznaczonych terminów, umiejętności kierowniczych i handlowych, wprowadzania zadań rozwijających zdolności przestrzegania norm wyznaczonego czasu, podejmowania wspólnych decyzji, zażegnywania konfliktów
i sytuacji kryzysowych, zajmowanie się poszczególnymi zadaniami w zespole, itp.;- Wymiana i porównywanie dobrych praktyk zawodowych w Unii Europejskiej;- Założenie międzynarodowej sieci doświadczonych partnerów;- Zwiększanie udziału nauczycieli i uczniów w edukacji, pracy zawodowej i życiu towarzyskim;- Doskonalenie zdolności komunikowania się zarówno w języku narodowym jak
i w wyznaczonym języku projektu.Tematyka i problematyka spotkań:- Wyrównywanie różnic miedzy uczniami;- Lepsze przygotowanie uczniów do pracy na rynku europejskim;- Lepsze przygotowanie nauczycieli do pracy w UE;- Zdobycie nowych kwalifikacji dla uczniów i nauczycieli;- Uzupełnienie braków, poznanie nowych metod nauczania w uczeniu przedsiębiorczości;- Niwelowanie różnic miedzy szkołami i zakładami pracy.
Terminarz spotkań: 1. 12-18.11.2010, Portugalia, Aveiro
2. 11-15.04.2011, Włochy, Darfo, Trescore
3. 14-18.11.2011, Hiszpania, Paiporta/Valencia
4. Wiosna 2011, Polska, Lubin

 

Postęp prac

Sprawozdanie ze spotkania roboczego nr 1

    Spotkanie odbyło się w 12-18.11.2010 r. w Portugalii, Aveiro. W spotkaniu brali udział przedstawiciele szkół z Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Polski. Naszą szkołę reprezentowali: Paweł Klimaszewski – dyrektor, Dariusz Tomaszewski – wicedyrektor, Mirosław Romańczyk – nauczyciel j. angielskiego, Czesław Fuławka – nauczyciel przedmiotów zawodowych. Na pierwszym spotkaniu zaprezentowano szkoły, kraje i regiony wszystkich partnerów projektu. Wszyscy partnerzy nakreślili zadania do wykonania i omówienia na przyszłym zebraniu we Włoszech.

Sprawozdanie ze spotkania roboczego nr 2

    Spotkanie odbyło się w 11-15.04.2011 r. we Włoszech w dwóch miejscowościach – Darfo i Trescore. Podobnie jak na pierwszym zebraniu w spotkaniu brali udział przedstawiciele szkół z Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Polski. Naszą szkołę reprezentowali tym razem: Paweł Klimaszewski – dyrektor, Dariusz Tomaszewski – wicedyrektor, Czesław Fuławka – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Michał Cierniak – nauczyciel j. angielskiego. Na drugim spotkaniu zaprezentowano sprawozdania, przedstawiono swoje dokonania, zwiedzono dwie szkoły partnerskie w Darfo i Trescore, zapoznano się z bazą edukacyjną naszych partnerów. Szkoła w Trescore zorganizowała konferencję naukową z udziałem nauczycieli akademickich zatytułowaną „Ready To Be a Professional”. Ustalono następne zadania do wykonania i prezentacji na spotkaniu w hiszpańskiej szkole w Paiporta.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider