Slider

Europejskie praktyki dla uczniów ZS 1 w Lubinie

W roku szkolnym 2015/2016, w okresie od kwietnia do końca lipca zrealizowano projekt z Programu Unii Europejskiej ERASMUS +, którego celem było zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów drugich i trzecich klas technikum.

organiz

Spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu i ich rodziców

 

Przyszli technicy w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik elektryk, technik górnik , technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik  zdobywali wiedzę i nowe umiejętności w trzech państwach należących do Unii Europejskiej: Irlandii, Włoszech i Niemczech. Ogółem  51 uczniów wyjechało  z nauczycielami naszej szkoły  na 3 i 4 -  tygodniowe pobyty. Przystąpiliśmy do programu idąc za potrzebami zmieniającego się wciąż w naszym regionie rynku pracy, pełnym ofert – w większości jednak skierowanych do  dobrze przygotowanych zawodowo pracowników.

przed

 Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyli w 30-godzinnych kursach językowych

Uczestnikom projektu  wyjazdy te  stworzyły możliwość nie tylko nabycia nowych umiejętności i doświadczeń, ale również nawiązanie kontaktów umożliwiających po ukończeniu szkoły zatrudnienie w firmach, w których odbywali praktyki. Pobyty te przyniosły również nawiązanie przyjaźni i kontaktów, które mamy nadzieję przetrwają i będą służyć wzajemnemu rozwojowi. Projekt ten to nie tylko zajęcia praktyczne, ale także poznawanie kultury i zwyczajów krajów docelowych, zdobywanie umiejętności współpracy   w    zespołach   międzynarodowych,   poznawanie   języka   potocznego i fachowego, przyzwyczajeń oraz specjalności kulinarnych,  jak też uczenie postaw i tolerancji.

 

IRLANDIA

irlandia1 irlandia2 irlandia3
irlandia4 irlandia5 irlandia6

 

IRLANDIA PÓŁNOCNA

irlaspotkanie

Irlandia Północna – spotkanie uczestników z przedstawicielami organizacji goszczącej

W terminie od 25.04. 2016 – do 26. 05.2016 wyjechało do Belfastu (Irlandia Północna) na 4 tygodniową praktykę 12 uczniów z  klas trzecich w zawodach technik elektryk i technik architektury krajobrazu. Opiekunkami tej grupy były: Pani Barbara Sikorska - nauczycielka języka angielskiego i Pani Anna Kirchner - nauczycielka języka niemieckiego.

 

 NIEMCY -  COTTBUS

W czerwcu realizowany był projekt w  Cottbus (Niemcy), na 3 tygodnie (od 05. 06. 2016 do 25.06. 2016) wyjechało 12 uczniów klas drugich w zawodach technik górnik i technik mechanik oraz dwóch opiekunów Pan Maciej Marchewka - nauczyciel przedmiotów elektrycznych i Pani Mariola Koguciak - nauczycielka języka niemieckiego.  Organizacją goszczącą była Izba Rzemieślnicza w Cottbus, którą reprezentował Pan Rene Grund - koordynator projektów międzynarodowych.
gotowi

Vattenfall – Schwarze Pumpe. Gotowi do zajęć !!!

 vattenVattenfall – Schwarze Pumpe

            

niemcy2 niemcy4
niemcy1 niemcy5 niemcy6

niemcy7

Wręczanie certyfikatów uczestnictwa                           

niemcy8

Wycieczka do Berlina

vattenfall

Vattenfall – Schwarze Pumpe

niemcy9

Zajęcia praktyczne

                     

niemcy8Wycieczka do Berlina

 przedstawSpotkanie z przedstawicielami organizacji goszczącej w siedzibie firmy Vattenfall w Cottbus

 mostCottbus – budowanie mostu przyjaźni z uczniami szkoły Th. Fontaine

 

WŁOCHY - Forli

Od 03. 07. 2016  do 31. 07.2016 - 14 uczniów  zawodach technik informatyk i technik mechatronik  wzięło udział w praktykach zawodowych w Forli (Włochy). Opiekunem grupy był Pan Stanisław Augustyniak - nauczyciel wychowania fizycznego.

wspolneWspólne zdjęcie z uczestnikami projektów z Francji i Hiszpanii

 

wlochy1Włochy – spotkanie dyrektora szkoły Pana Pawła Klimaszewskiego z uczniami i pracodawcami

 

wlochy2

 wlochy3

  

NIEMCY - BERLIN

Również w okresie wakacji na 4 tygodnie, od 03.07.2016 do 29. lipca wyjechało 13 uczniów w zawodach technik elektryk, technik mechatronik i technik informatyk do Berlina z nauczycielkami: Panią Bożeną Pahutą - szkolnym doradcą zawodowym  i Panią Mariolą Koguciak.

berlin1Berlin – Zwiedzanie Muzeum Techniki

berlin4Praktyki ucznia Piotra Kordysza w organizacji GEB

berlin5 berlin6

Praktyki  mechatroników i elektryków

berlin7 berlin8

  Spędzanie czasu wolnego wspólnie z uczestnikami projektu Erasmus+ z Chojnowa

bwojtekBerlin – Wojciech Malczewski z pracodawcą

 

Wojtek – uczeń klasy 4 g – zawód technik elektryk

„Kiedy i od kogo dowiedziałeś się o realizowanym w szkole projekcie?”

Wojtek : Na temat projektu dowiedziałem się chyba jesienią od mojej nauczycielki języka niemieckiego, potem widziałem informacje w gablotach szkolnych, moi koledzy z ZS 2 w Lubinie opowiadali mi o tych projektach, ponieważ wyjeżdżali do Portugalii, a moja mama dowiedziała się o projekcie na którymś z zebrań z rodzicami.

„Dlaczego zdecydowałeś się na udział w projekcie?”

  Wojtek: Chciałem w zasadzie „przeżyć” coś nowego, sprawdzić się językowo, ponieważ lubię uczyć się języków obcych. Chciałem też poznać  pracę elektryka w Niemczech. Oczywiście przede wszystkim liczyłem na zdobycie certyfikatu, który potwierdzi moje zdobyte tam umiejętności i pomoże w poszukiwaniu pracy, gdyż wykaże moje  doświadczenie zawodowe.

wojtek1 wojtek2

 

„Jak oceniasz te 4 tygodnie? Bo ostatecznie były wakacje, nie były zmarnowane?”

Wojtek: W żadnym wypadku, nauczyłem się  wielu rzeczy przydatnych w pracy elektryka, oprócz zakładania instalacji w skomplikowanych zakamarkach, nauczyłem się na przykład montażu żaluzji elektrycznych i potrafię je wykonać samodzielnie. Trafiłem właściwie z kolegą Damianem Wolskim, do świetnej firmy z życzliwymi nam pracownikami, którzy mimo bariery językowej potrafili wiele nas nauczyć. Wiem, że po skończeniu szkoły miałbym możliwość zatrudnienia w tej firmie. Poza tym zwiedziłem bardzo dużo i  poznałem Berlin tak dobrze, że już bym się tam nie zgubił.

„Dziękuję”.                               

                                                                      

Koordynator projektu (z ramienia szkoły): Mariola Koguciak            

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider