Slider

Oddział wielozawodowy

wielo1wielo3Największym atutem tego typu oddziału jest fakt, że uczeń samodzielnie wybiera interesujący go zawód. Chcąc uczyć się w klasie wielozawodowej, przed złożeniem dokumentów, uczeń zobowiązany jest samodzielnie postarać się o możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu. W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w  zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/index.php?id=2#sigProId9797c42f05

Plan lekcji

plan zajec 2018

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

oper1Charakterystyka zawodu

Celem kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest przygotowanie do pracy zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach. Osoba po ukończeniu tego kierunku zdobywa doświadczenie zarówno w obsłudze pojedynczego stanowiska pracy jak i ciągu produkcyjnego. Ważną umiejętnością operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest również rozwiązywanie podstawowych problemów pojawiających się na stanowisku pracy, które dotyczą prawidłowego funkcjonowania urządzeń. 

 oper2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
2) wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
3) nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
4) wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

 

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
MG. 05
Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
sesja letnia w klasie III

 

Kierunek operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest w całości przygotowywany we współpracy z Firmami z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szkolenia praktyczne są prowadzane w całości u pracodawców (w systemie dualnym), którzy oferują najlepszym absolwentom zatrudnienie.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/index.php?id=2#sigProIdefa3202c77

Murarz-tynkarz

mur1Charakterystyka zawodu

Murarz-tynkarz jest typowym zawodem dla procesu budowlanego przy wznoszeniu budowli metodami tradycyjnymi. Ze względu na perspektywiczne plany budownictwa mieszkaniowego, jak również konieczność prowadzenia prac remontowo-budowlanych w istniejących obiektach, zapotrzebowanie na murarzy będzie wzrastać.

 

 

 

mur2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
BD.14
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
sesja letnia w klasie III

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/index.php?id=2#sigProIdb492f057a0

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

mon1Charakterystyka zawodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

 

 

mon2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

 

Kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
BD.04
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
sesja letnia w klasie III

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji DB. 04  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/index.php?id=2#sigProId88357ca206

Ślusarz

slu1Charakterystyka zawodu

Ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Uczniowie kształcący się w zawodzie ślusarz, uzyskują wiedzę z zakresu rysunku technicznego, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, przedsiębiorczości, organizacji i bezpieczeństwa pracy.

 

 


slu2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.


 

Kształcenie w zawodzie ślusarz obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
MG.20
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
sesja letnia w klasie III

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/index.php?id=2#sigProId97e87c54f9

Mechanik pojazdów samochodowych

mech1Charakterystyka zawodu

Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych.

 

 

 

mech2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania pojazdów samochodowych;
2) obsługi pojazdów samochodowych;
3) naprawy pojazdów samochodowych.

 

 


Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
MG.18
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
sesja letnia w klasie III

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.18  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MG. 43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/index.php?id=2#sigProIdd7c548f627

Elektryk

elek1Charakterystyka zawodu

Kształcenie w zawodzie elektryk, w odróżnieniu od kształcenia w zawodzie technik elektryk, nie obejmuje jednak umiejętności projektowania instalacji elektrycznych oraz eksploatowania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Zdobyta wiedza daje solidne podstawy do wykonywania pracy związanej z montażem, instalacją, konserwacją i naprawą typowych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

 

 

elek2Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.


 

 
Kształcenie w zawodzie elektryk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie
Symbol kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
K1
EE. 05
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
sesja letnia w klasie III

 

W ostatnim roku nauki uczniowie mają możliwość odbycia dodatkowego kursu i przystąpienia do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji EE.05 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji EE.26  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/index.php?id=2#sigProId16ee3aaa82

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider