Slider

Projekt Ekologia

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 w ramach projektu realizujemy zagadnienia dotyczące POWIETRZA – ŚRODOWISKOWI DYWERSANCI- HAŁAS, ODÓR I NADMIERNE OŚWIETLENIE

  U nas w szkole pracują dwie grupy projektowe. Młodzież wykazuje zainteresowanie tematyką i formą zajęć. Stanowią one urozmaicenie typowych lekcji a jednocześnie dodatkowo przygotowują do egzaminu zawodowego. Uczestnicy projektu to uczniowie klas o zawodzie technik ochrony środowiska.

  Praca uczestników projektu jest na bieżąco dokumentowana i prezentowana na forum szkoły.


Lekcja pokazowa Uniwersytet Wrocławski

  Dnia 2.12.2011 byliśmy na lekcji pokazowej zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski na temat: „Ochrona przyrody a ochrona atmosfery”. Zajęcia prowadził pracownik zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery pan Michał Godek .W trakcie zajęć pan zapoznał nas z funkcjonowaniem stacji meteorologicznej, następnie braliśmy udział w wykładzie z prezentacją multimedialną. Później w pobliskim parku zapoznaliśmy ze sposobem określania wieku drzew i jaki wpływ na stan drzew mają zanieczyszczenia powietrza. Zajęcia bardzo wszystkim się podobały , były poszerzeniem wiadomości na temat żywiołu POWIETRZE. Prowadzący dobrze przygotowany, opowiadał ciekawie i chętnie odpowiadał na zadawane pytania.

Prezentacja Projekt Ekologia-Powietrze. Pobierz

Fizyka jest ciekawa

Koordynator szkolny:

Robert Kędzia – nauczyciel fizyki

 

Opis projektu:

Celem projektu "Fizyka jest ciekawa" jest rozwój umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, głównie fizyki.

 

Postęp prac:

Praca nad projektem w naszej szkole rozpoczęła się we wrześniu 2009 roku.
W ramach umowy szkoła otrzymała 5 notebooków wraz z pięcioma stanowiskami pomocy dydaktycznych SONDa 1 i 2 (Elektryczność i Magnetyzm), drukarką oraz programami multimedialnymi. SONDa, czyli Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka, jest nowoczesną pomocą edukacyjną, która została opracowana z myślą o usprawnieniu nauczania przedmiotów ścisłych. Podczas nauki z zestawem SONDa, uczniowie w praktyce mogą wykorzystywać wiedzę nabytą podczas lekcji, co zwiększa ich motywację i zaangażowanie w proces uczenia się.

Projekt "Fizyka jest ciekawa" współfinansuje utworzenie tematycznych kół naukowych, jak również współpracę z wiodącymi uczelniami technicznymi jak Uniwersytet Wrocławski. W każdym roku szkolnym odbywa się 50 godzin dydaktycznych zajęć koła naukowego fizyki, gdzie uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego – klasy 3n wykorzystują w praktyce możliwości zestawów SONDa. Ponadto w każdym semestrze uczniowie uczestniczą w wykładach z fizyki zorganizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim a my gościmy nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia w naszej szkole.

W bieżącym semestrze uczniowie naszej szkoły zwiedzą Planetarium
i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie a szkoła otrzyma kolejne zestawy dydaktyczne SONDa, a mianowicie SONDa 3 – datalogger (autonomiczny rejestrator danych) oraz SONDa 4 – dopplerowski detektor ruchu (DDR). Dzięki tym urządzeniom będzie można rejestrować wielkości fizyczne mechaniki, termodynamiki czy zjawisk optycznych. W tym roku szkolnym projekt dobiegnie końca, jednakże zajęcia z SONDą nadal będą prowadzone.

W zeszłym semestrze oprócz zajęć koła naukowego SONDę wykorzystano na ponad 50 godzinach dydaktycznych fizyki i astronomii w 12 oddziałach Technikum Nr 1, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 i Technikum dla Dorosłych. Zajęcia prowadził mgr Robert Kędzia – nauczyciel fizyki.

Dolnośląska szkoła liderem

Koordynator szkolny:

Marzena Postrzech – nauczyciel matematyki

 

Nauczyciele:

Teresa Strzelecka – nauczyciel historii i WOS
Renata Knihnicka – nauczyciel matematyki
Adam Rogowski – nauczyciel wychowania fizycznego
Joanna Konrad – nauczyciel przysposobienia obronnego
Waldemar Królewicz – nauczyciel wychowania fizycznego

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. Działania projektu pozwalają osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.

 

Postęp prac:

Projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” obejmuje młodzież klas licealnych naszej szkoły.

  1. W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:
  2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
  3. Zajęcia dodatkowe sportowe

Tutoring, czyli działania związane z rozwijaniem w młodzieży umiejętności wyboru drogi edukacyjnej i życiowej

  1. Młodzież uczestniczyła w 3 wycieczkach dydaktycznych:

Wycieczka dwudniowa – Śnieżnicki Park Krajobrazowy

Wycieczka jednodniowa – Zamek Czocha

Wycieczka jednodniowa – Góry Stołowe

  1. Klasy licealne mają zaplanowane 3 wyjazdy do Multicentrum w Jaworze, gdzie uczestniczą w doświadczeniach i eksperymentach technicznych. Do chwili obecnej młodzież uczestniczyła w jednym takim wyjeździe.
  2. Szkoła otrzymała sprzęt sportowy, przyrządy matematyczne oraz artykuły biurowe do prowadzenia zajęć.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider