Slider

Do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zgłosiliśmy Szkołę w roku szkolnym 2008/2009. Podstawowym warunkiem udziału w tej Sieci było utworzenie Szkolnego Programu Promocji Zdrowia uwzględniającego charakter szkoły oraz potrzeby uczniów w zakresie promocji zdrowia. Po spełnieniu warunków formalnych i akceptacji  prowadzonych działań w dniu
16 czerwca 2009 otrzymaliśmy Certyfikat włączenia Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Najważniejsze osiągnięcia realizowania Szkolnego Programu Zdrowia to:
- opracowywanie i realizacji Szkolnego Programu Zdrowia w każdym roku szkolnym,
- organizowanie w każdym roku szkolnym kilkudniowej akcji: GIEŁDA ZDROWIA podejmującej tematyką adekwatną do potrzeb zdrowotnych uczniów,
- udział w programie edukacyjno – badawczym "Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”,
- wydanie Przewodnika dla nauczycieli, zawierającego scenariusze zajęć GDW, których autorami są nauczyciele wchodzący w skład Zespołu ds. Promocji  Zdrowia.

OBSZARY TEMATYCZNE, które podejmujemy:
- Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
- Higiena osobista i otoczenia
- Żywność i żywienie
- Ruch w życiu człowieka
- Życie w rodzenie
- Psychologiczne i środowiskowe aspekty edukacji zdrowotnej
- Zdrowie psychospołeczne
- Życie bez nałogów

Działania w zakresie realizacji Szkolnego Programu Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2008/2009
- „Honorowe Krwinki”  - wejdź w dorosłe życie drugiego człowieka,
- Konkurs: „Chroń zdrowie swoje, ratuj życie innym”
- Działalność Grupy Pierwszej Pomocy,
- „Trzymaj formę” – cykl spotkań z uczniami,
- Zajęcia edukacyjne na temat chorób cywilizacyjnych,
- Zajęcia sportowe,
- „Preferencje żywieniowe młodzieży ZS Nr 1” – ankieta
- „Żywność ekologiczna” - sesja popularno-naukowa
- Zajęcia edukacyjne: „Anoreksja i bulimia”, „Wpływ kwasu foliowego na rozwój cewy nerwowej”
- Zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS


 - Prezentacja

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider