Slider

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„LIGA ZADANIOWA”

 1. Liga zadaniowa stanowi konkurs z matematyki dla każdego chętnego ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie.
 2. Liga zadaniowa realizowana będzie w postaci modułowej (tematycznej).
 3. Prace uczniów z poszczególnych modułów będą analizowane przez poszczególnych nauczycieli wg harmonogramu (załącznik nr1).
 4. Liga zadaniowa będzie realizowana w okresie od listopada 2018r do kwietnia 2019r.
 5. W każdy miesiącu na szkolnej stronie internetowej ukazywać się będą odpowiednio:
 • zestawy zadań do danego modułu
 • informacja o terminie składania rozwiązanych zadań
 • informacja o terminie konsultacji w sprawie problematyki zawartej w zadaniach (wsparcie teoretyczne i metodologiczne dla rozwiązujących zadania uczniów).
 • Informacja o nauczycielu realizującym i odpowiedzialnym za dany moduł oraz analizującym zadania.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu (finał) nastąpi w kwietniu 2019r .
 2. Podczas finału uczniowie w obecności komisji będą indywidualnie rozwiązywać zadania zawierające treści z wszystkich modułów.
 3. Do finału mogą przystąpić uczniowie, którzy oddali do wglądu zadania z co najmniej 3 modułów.
 4. Oceniane będą tylko prace zawierające pełne rozwiązania zadań.
 5. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

 

Załącznik 1

HARMONOGRAM REALIZACJI I ODPOWIEDZIALNYCH ZA MODUŁ NAUCZYCIELI

Lp.

TYTUŁ MODUŁU

ODPOWIEDZIALNY NAUCZYCIEL

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

MODUŁ 1

Ciągi

Renata Knihnicka

LISTOPAD

 

MODUŁ 2

Badanie zmienności funkcji

Elżbieta Jasińska

GRUDZIEŃ

 

MODUŁ 3

Zadania optymalizacyjne

Małgorzata Bużdygan

STYCZEŃ

 

MODUŁ 4

Zadania na dowodzenie

Agnieszka Kudyba-Frankowska

LUTY

 

MODUŁ 5

Prawdopodobieństwo

Ewelina Opanowicz

MARZEC

 

MODUŁ 6

Planimetria

Robert Kędzia

MARZEC

 

 


Pliki do pobrania:

- Moduł I - Ciągi

- Moguł II - Badanie zmienności funkcji

- Moduł III - Zadania optymalizacyjne

- Moduł V - Prawdopodobieństwo

- Moduł IV - Planimetria

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 

wir spac2

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider