Slider

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa

matury

Bezpieczny powrót do szkoły

W celu zapewnieni jak najbezpieczniejszego powrotu Naszym uczniom do szkoły przedstawiamy "Procedury" i "Zasady bezpieczeństwa" 
Obowiązujące w Zespole Szkół Nr 1.

Prosimy wszystkich uczniów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/?start=36#sigProId8e91be5eee

Zachcęamy również do oglądnięcią specjalnie przygotowanego filmu przez TVP - LINK "Bezpieczny powrót do szkoły" 

bezppowrrodzice10 zasad

Uwaga uczniowie klasy 1z !!

Uczniowie klasy 1z kierunek Wielozawodowy w poniedziałek i środę odbywają praktyki u pracodawców.

Uczniowie klasy 1z kierunk Górnik mają zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Wyniki egzaminów zawodowych

Harmonogram wydawania dyplomów oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

Świadectwa i dyplomy będą wydawane w sekretariacie uczniowskim

31.08. 2020 r. KLASY 4 TECHNIKUM:

  1. 12:00 – 12:30 – klasy 4a, 4b
  2. 12:40 – 13:10 – klasy 4c, 4d
  3. 13:20 – 13:50 – klasy 4e, 4f
  4. 14:00 – 14:30 – klasy 4g, 4h

01.09.2020 r.: - KLASY 3 TECHNIKUM  - wychowawcy podczas rozpoczęcia roku szkolnego

01.09.2020 r.: - KLASY 3 BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA: 

  1. 12:0 – 12:30 – klasa 3v
  2. 12:40 – 13:10 – klasa 3z
  3. 13:20 – 13:50 – klasa 3w

Prosimy o przestrzeganie przepisów sanitarnych.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO !!!

Serdecznie zapraszamy uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 według poniższego harmonogramu.
W tym roku nie będzie apelu - spotkanie z wychowawcami nastąpi bezpośrednio w klasach.
Prosimy pamiętać o maseczkach, dezynfekcji rąk oraz dystansie społecznym.
View the embedded image gallery online at:
http://zs1.lubin.pl/?start=36#sigProIdd93ca447a7

UWAGA KANDYDACI DO ZS1

12 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do TECHNIKUM oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.
Informację o wynikach rekrutacji znajdziecie także na swoim profilu w systemie rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani powinni odebrać skierowanie na badania lekarskie i niezwłocznie do 18.08 do godz.15:00 dostarczyć do szkoły:

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

- 2 zdjęcia,

- kartę zdrowia,

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

Niedostarczenie w terminie wymienionych wyżej dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją kształcenia w naszej szkole !!!

Kandydaci niezakwalifikowani  powinni w dniach 13 -18. 08. 2020r. odebrać złożone u nas dokumenty i dostarczyć je do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Dokumenty można odbierać w auli szkoły, tylko i wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Harmonogram wydawania świadectw maturalnych

harmo matur

Kolejny etap rekrutacji

Od 31 lipca do 4 sierpnia ruszył kolejny etap rekrutacji. W tym czasie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dla kandydatów, którzy zmienili zdanie jest to ostatni moment na dokonanie zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zamienę szkół do których kandydują. Zapraszamy.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider